Tin - Bài - Ảnh

Thông báo

12
9-2019

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (BỔ SUNG ĐỢT 3) - NĂM 2019

----------------------------------------------------------
19
8-2019

KẾ HOẠCH THỜI GIAN CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2019-2020

----------------------------------------------------------
09
9-2019

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT

----------------------------------------------------------
09
9-2019

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 9 NĂM 2019

----------------------------------------------------------
30
8-2019

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 3) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB

----------------------------------------------------------
21
8-2019

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 2) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB

----------------------------------------------------------
21
8-2019

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐHTB (XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1)

----------------------------------------------------------
21
8-2019

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1

----------------------------------------------------------
19
8-2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" NĂM HỌC 2019 - 2020

----------------------------------------------------------