Tin - Bài - Ảnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHAI MẠC GIẢI THỂ THAO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHAI MẠC GIẢI THỂ THAO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

06 Tháng 11 2019
----------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOUTHERN CROSS (AUSTRALIA)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOUTHERN CROSS (AUSTRALIA)

31 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2019 - 2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2019 - 2020

23 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
TỌA ĐÀM CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC

TỌA ĐÀM CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC

21 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
TINH THẦN DOANH NHÂN CỦA THANH NIÊN ĐẠI HỌC TÂY BẮC

TINH THẦN DOANH NHÂN CỦA THANH NIÊN ĐẠI HỌC TÂY BẮC

13 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN ĐẶT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG TẠO RA TRI THỨC LÊN TRÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN ĐẶT NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG TẠO RA TRI THỨC LÊN TRÊN

10 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------
CHẶNG ĐƯỜNG MỚI TRONG HỢP TÁC GIÁO DỤC VIỆT NAM - LÀO

CHẶNG ĐƯỜNG MỚI TRONG HỢP TÁC GIÁO DỤC VIỆT NAM - LÀO

10 Tháng 10 2019
----------------------------------------------------------

Thông báo

25
10-2019

KẾ HOẠCH Công tác Lưu học sinh Lào năm học 2019 - 2020

----------------------------------------------------------
25
10-2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng Lưu học sinh Lào tham gia NCKH năm học 2018 - 2019

----------------------------------------------------------
16
10-2019

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA (TRƯỜNG ĐH MỞ TPHCM)

----------------------------------------------------------
22
10-2019

THÔNG BÁO Về việc thay đổi địa điểm seminar

----------------------------------------------------------
30
9-2019

KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020

----------------------------------------------------------
25
9-2019

QUYẾT ĐỊNH V/V CỬ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA HỌC TIẾNG ANH VỚI GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI

----------------------------------------------------------
12
9-2019

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 4) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB

----------------------------------------------------------