Tin - Bài - Ảnh

PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

27 Tháng 5 2020
----------------------------------------------------------
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH

27 Tháng 5 2020
----------------------------------------------------------
KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2020)

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2020)

19 Tháng 5 2020
----------------------------------------------------------
MOBIFONE SƠN LA TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

MOBIFONE SƠN LA TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

15 Tháng 5 2020
----------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KINH TẾ: NHIỆM KỲ MỚI - QUYẾT TÂM CAO

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KINH TẾ: NHIỆM KỲ MỚI - QUYẾT TÂM CAO

11 Tháng 5 2020
----------------------------------------------------------
Lưu học sinh Lào học online trong mùa dịch: Vượt sông tìm sóng

Lưu học sinh Lào học online trong mùa dịch: Vượt sông tìm sóng

08 Tháng 4 2020
----------------------------------------------------------
HỌC TẬP TỪ XA TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID 19

HỌC TẬP TỪ XA TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID 19

08 Tháng 4 2020
----------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI CHI BỘ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA PHÁP CHẾ NHIỆM KỲ 2020 – 2023

ĐẠI HỘI CHI BỘ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA PHÁP CHẾ NHIỆM KỲ 2020 – 2023

10 Tháng 3 2020
----------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2020 - 2023

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2020 - 2023

05 Tháng 3 2020
----------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 - 2023

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 - 2023

24 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH "XUÂN BIÊN PHÒNG ẤM LÒNG DÂN BẢN - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHỤ NỮ BIÊN CƯƠNG"

CHƯƠNG TRÌNH "XUÂN BIÊN PHÒNG ẤM LÒNG DÂN BẢN - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHỤ NỮ BIÊN CƯƠNG"

20 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------
CHIA SẺ MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC TỪ XA

CHIA SẺ MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC TỪ XA

19 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

19 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------
DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở NEW ZEALAND

DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở NEW ZEALAND

19 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------
Thông tin về Vi rút Corona mới năm 2019 ở Trung Quốc

Thông tin về Vi rút Corona mới năm 2019 ở Trung Quốc

01 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------
TỔNG QUAN VỀ VIRUS CORONA VÀ CÁC BỆNH Ở NGƯỜI DO VIRUS CORONA

TỔNG QUAN VỀ VIRUS CORONA VÀ CÁC BỆNH Ở NGƯỜI DO VIRUS CORONA

01 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------

Thông báo

29
5-2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÙNG CHO THÍ SINH SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA ĐỂ XÉT TUYỂN)

----------------------------------------------------------
27
5-2020

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Đề án tuyển sinh năm 2020

----------------------------------------------------------
28
5-2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức học tập tập trung tại Trường học kỳ II, năm học 2019-2020

----------------------------------------------------------
28
5-2020

KẾ HOẠCH Tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 trực tuyến

----------------------------------------------------------
21
5-2020

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020 của Trường Đại học Tây Bắc

----------------------------------------------------------
11
5-2020

PHƯƠNG HƯỚNG TUYỂN SINH NĂM 2020

----------------------------------------------------------
26
2-2020

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo lưu học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2020

----------------------------------------------------------
29
4-2020

DỰ THẢO KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ CHO GIẢNG VIÊN CÁN BỘ

----------------------------------------------------------
21
4-2020

Đợt tài trợ 3-2020 của Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

----------------------------------------------------------
01
4-2020

KẾ HOẠCH Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Năm 2020

----------------------------------------------------------
01
4-2020

THÔNG BÁO V/v triển khai giới thiệu cá nhân hoặc tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

----------------------------------------------------------
01
4-2020

THÔNG BÁO V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ

----------------------------------------------------------
21
3-2020

BÁO CÁO Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2018

----------------------------------------------------------