Tin - Bài - Ảnh

PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

27 Tháng 5 2020
----------------------------------------------------------
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TIẾNG ANH

27 Tháng 5 2020
----------------------------------------------------------
KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2020)

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2020)

19 Tháng 5 2020
----------------------------------------------------------
MOBIFONE SƠN LA TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

MOBIFONE SƠN LA TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

15 Tháng 5 2020
----------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KINH TẾ: NHIỆM KỲ MỚI - QUYẾT TÂM CAO

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KINH TẾ: NHIỆM KỲ MỚI - QUYẾT TÂM CAO

11 Tháng 5 2020
----------------------------------------------------------
Lưu học sinh Lào học online trong mùa dịch: Vượt sông tìm sóng

Lưu học sinh Lào học online trong mùa dịch: Vượt sông tìm sóng

08 Tháng 4 2020
----------------------------------------------------------
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN  CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

13 Tháng 3 2020
----------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TÍCH CỰC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TÍCH CỰC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

10 Tháng 3 2020
----------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI CHI BỘ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA PHÁP CHẾ NHIỆM KỲ 2020 – 2023

ĐẠI HỘI CHI BỘ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA PHÁP CHẾ NHIỆM KỲ 2020 – 2023

10 Tháng 3 2020
----------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2020 - 2023

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2020 - 2023

05 Tháng 3 2020
----------------------------------------------------------
ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 - 2023

ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NHIỆM KỲ 2020 - 2023

24 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH "XUÂN BIÊN PHÒNG ẤM LÒNG DÂN BẢN - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHỤ NỮ BIÊN CƯƠNG"

CHƯƠNG TRÌNH "XUÂN BIÊN PHÒNG ẤM LÒNG DÂN BẢN - ĐỒNG HÀNH CÙNG PHỤ NỮ BIÊN CƯƠNG"

20 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------
CHIA SẺ MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC TỪ XA

CHIA SẺ MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC TỪ XA

19 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19

19 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------
DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở NEW ZEALAND

DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở NEW ZEALAND

19 Tháng 2 2020
----------------------------------------------------------

Thông báo

29
5-2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÙNG CHO THÍ SINH SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA ĐỂ XÉT TUYỂN)

----------------------------------------------------------
27
5-2020

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Đề án tuyển sinh năm 2020

----------------------------------------------------------
28
5-2020

THÔNG BÁO V/v tổ chức học tập tập trung tại Trường học kỳ II, năm học 2019-2020

----------------------------------------------------------
28
5-2020

KẾ HOẠCH Tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 trực tuyến

----------------------------------------------------------
21
5-2020

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020 của Trường Đại học Tây Bắc

----------------------------------------------------------
11
5-2020

PHƯƠNG HƯỚNG TUYỂN SINH NĂM 2020

----------------------------------------------------------
26
2-2020

THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo lưu học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2020

----------------------------------------------------------
29
4-2020

DỰ THẢO KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ CHO GIẢNG VIÊN CÁN BỘ

----------------------------------------------------------
21
4-2020

Đợt tài trợ 3-2020 của Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia

----------------------------------------------------------
01
4-2020

KẾ HOẠCH Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Năm 2020

----------------------------------------------------------
01
4-2020

THÔNG BÁO V/v triển khai giới thiệu cá nhân hoặc tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

----------------------------------------------------------
01
4-2020

THÔNG BÁO V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ

----------------------------------------------------------
21
3-2020

BÁO CÁO Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp năm 2018

----------------------------------------------------------