09192020thứ 7
Last updateThứ 6, 18 09 2020 6pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH V/v làm việc trực tuyến với chuyên gia Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills), Trường Đại học La Trobe về "Tăng cường và nhân rộng phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực" (Đợt 3- tháng 7/2020) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 130
THÔNG BÁO Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 841
KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp ;ý" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 21
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ giúp việc tổ chức Chương trình triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 22
THÔNG BÁO Số điện thoại, email của cán bộ thường trực trong tuyển sinh năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 596
THÔNG BÁO V/v đăng lý tổ chức hoạt động dịch vụ tại căng tin giảng đường B5 - Trường Đại học Tây Bắc năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 20
Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo "Quy chế cung cấp, sử dụng và thu hồi địa chỉ thư điện tử của Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Phòng Tổ chức - Hành chính Lượt xem: 170
KẾ HOẠCH Phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức cách ly y tế tập trung đợt 1 đối với LHS nước CHDCHD Lào tại Ký túc xá Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 30
KẾ HOẠCH V/v tổ chức dạy học trực tuyến cho LHS Lào trong thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 161
QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh Kế hoạch thời gian cho công tác đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy, năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 206