09192020thứ 7
Last updateThứ 6, 18 09 2020 6pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thông báo số 1 V/v tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER với chủ đề năm 2020 "Teacher Competencies For Education 4.0" Viết bởi Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 262
THÔNG BÁO V/v tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia sau khi hết thời gian theo dõi sức khỏe sau cách ly y tế cho Lưu học sinh Lào Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 132
THÔNG BÁO V/v tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng. chống tác hại của rượu, bia sau khi hết thời gian theo dõi sức khỏe sau cách ly y tế cho Lưu học sinh Lào Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 21
Quy chế cung cấp, sử dụng và thu hồi địa chỉ thư điện tử Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 421
THÔNG BÁO V/v tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 174
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 07 năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 138
QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hỗ trợ người học Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 23
QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành quy chế Tổ chức thi Năng khiếu xét tuyển trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 160
THÔNG BÁO V/v mở lớp liên kết đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 151
THÔNG BÁO V/v mở lớp liên kết đào tạo liên thông lên trình độ đại học ngành Thông tin thư viện (Chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 155