09192020thứ 7
Last updateThứ 6, 18 09 2020 6pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhà trường Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 21
BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác PCCC&CNCH 6 tháng đầu năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 24
BÁO CÁO Kết quả triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong hàn, cắt kim loại 6 tháng đầu năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 25
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đoàn Cán bộ phục vụ cách ly y tế tập trung đợt 2 cho LHS CHDCND Lào tại Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 22
Quyết định Chuẩn y BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Viết bởi Tỉnh ủy Sơn La Lượt xem: 297
Thông tư Quy định Chế độ làm việc của giảng viên Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 190
THÔNG BÁO V/v thực hiện chi trả học bổng khuyến khích, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 18
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo Quốc gia: "Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 20
QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 18
THÔNG BÁO Về việc phòng, chống dịch Covid-19 đối với Đoàn thực tế lớp K58 ĐHGD Tiểu học Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 16