09192020thứ 7
Last updateThứ 6, 18 09 2020 6pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/v bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 57
KẾ HOẠCH V/v triển khai hoạt động đào tạo Học kỳ I - Năm học 2020-2021, dành cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 93
THÔNG BÁO V/v triển khai các công việc sau khi hết thời gian tự cách ly theo dõi sức khỏe đối với Lưu học sinh Lào đợt 2 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 61
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 08 năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 61
THÔNG BÁO V/v tổ chức dạy và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Thái) tại huyện Thuận Châu năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 64
THÔNG BÁO V/v tổ chức dạy và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Thái) năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 49
THÔNG BÁO V/v tổ chức Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 18
NGHỊ QUYẾT Phiên họp ngày 13.8.2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 60
THÔNG BÁO V/v nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 49
NGHỊ QUYẾT Phiên họp ngày 05/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 106