09192020thứ 7
Last updateThứ 6, 18 09 2020 6pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH V/v làm việc trực tuyến với chuyên gia Aus4Skills về khóa học "Công cụ trực tuyến để đạt hiệu quả chất lượng cao" (Đợt tháng 9) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 77
QUYẾT ĐỊNH V/v xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 7 năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 66
THÔNG BÁO V/v tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 140
QUYẾT ĐỊNH V/v cấp trợ cấp xã hội học kỳ 2, năm học 2019-2020 đối với sinh viên K57, K58, K59, K60 ĐH và CĐ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 78
QUYẾT ĐỊNH V/v Cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2, năm học 2019-2020 đối với sinh viên K57, K58, K59, K60 ĐH, CĐ hệ chính quy Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 53
QUYẾT ĐỊNH V/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019-2020 đối với sinh viên và KHS Lào K57 ĐH, K58, K59, K60 ĐH và CĐ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 60
KẾ HOẠCH V/v Tham gia Hội thảo về Công bằng giới với các lãnh đạo tiên phong trong trường đại học của Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 59
THÔNG BÁO Tổ chức Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 74
QUYẾT ĐỊNH V/v bổ sung đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm hoc 2019 - 2020 đối với 01 LHS Lào K58 ĐH hệ chính quy Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 73
NGHỊ QUYẾT Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 59