09192020thứ 7
Last updateThứ 6, 18 09 2020 6pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020 của Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 812
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Liên lạc cựu học sinh, sinh viên và học viên Trường Đại học Tây Bắc Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 20
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác PCCC&CNCH năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 24
THÔNG BÁO V/v Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 18
THÔNG BÁO V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch Kết nối và Phục vụ cộng đồng Năm học 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 410
KẾ HOẠCH Kiểm tra tiến độ thực hiện luận văn và bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 7 (2018-2020) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 348
THÔNG BÁO V/v Tình nguyện tham gia phục vụ công tác cách ly y tế đối với LHS nước CHDCND Lào tại Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 23
QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 25
KẾ HOẠCH V/v làm việc trực tuyến với chuyên gia Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills), Hỗ trợ kỹ thuật về "Củng cố quản trị và quản lý trường Đại học" (Đợt tháng 5) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 387
QUYẾT ĐỊNH V/v xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 352