09192020thứ 7
Last updateThứ 6, 18 09 2020 6pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH Phối hợp với UBND tỉnh Sơn La tổ chức thực hiện cách ly yt tế tập trung đối với Lưu học sinh Lào tại Ký túc xá, Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 19
THÔNG BÁO V/v báo cáo tình hình sĩ số sinh viên quay trở lại học tập tập trung tại Trường học kỳ II, năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 17
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÀNH CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1355
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÙNG CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 972
NGHỊ QUYẾT Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Viết bởi Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 321
THÔNG BÁO V/v tổ chức học tập tập trung tại Trường học kỳ II, năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 196
KẾ HOẠCH Tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 trực tuyến Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 172
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Đề án tuyển sinh năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 280
THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020 "Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 926
THÔNG BÁO V/v đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 24