09192020thứ 7
Last updateThứ 6, 18 09 2020 6pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn Cán bộ phục vụ cách ly tập trung cho LHS Lào tại Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 167
KẾ HOẠCH V/v làm việc trực tuyến với chuyên gia Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills) về khóa học "Công cụ trực tuyến để đạt hiệu quả chất lượng cao" (Đợt 1) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 156
Kế hoạch Đánh giá, Phân loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 423
QUYẾT ĐỊNH V/v xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 5 năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 159
QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban Hỗ trợ người học Trường Đại học Tây Bắc và Tổ Giúp việc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 186
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 05 năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 36
Công văn V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH&CN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 Viết bởi Bộ GD&ĐT Lượt xem: 212
THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 242
KẾ HOẠCH Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 194
KẾ HOẠCH V/v làm việc trực tuyến với chuyên gia Aus4Skills, Trường Đại học La Trobe về "Tăng cường và nhân rộng phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 12