09192020thứ 7
Last updateThứ 6, 18 09 2020 6pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH Thông tin - Tuyên truyền về công tác tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 64
THÔNG BÁO Đề nghị sinh viên chính quy sử dụng email Trường Đại học Tây Bắc từ học kỳ 1, năm học 2020-2021 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 177
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 69
KẾ HOẠCH Khai mạc - Bế mạc đợt khảo sát chính thức Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 66
THÔNG BÁO V/v tham gia khóa học tiếng Anh trực tuyến với Công ty TNHH Giải pháp Đào tạo Chất lượng năm học 2020-2021 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 67
QUYẾT ĐỊNH V/v cho phép sinh viên trở lại tiếp tục tiến độ học tập Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 59
KẾ HOẠCH Tổ chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 72
THÔNG BÁO Kết quả đánh giá, phân loại viên chức lãnh đạo, quản lý năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 82
KẾ HOẠCH Điều chỉnh công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 119
THÔNG BÁO SỐ 2 V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch Kết nối và Phục vụ cộng đồng Năm học 2018-2019; 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 67