GIẢNG VIÊN CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH RUY BĂNG TRẮNG NĂM 2019

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Trong khuôn khổ Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills), ngày 22/11 vừa qua tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức sự kiện này với mục đích nâng cao nhận thức, thúc đẩy vai trò, trách nhiệm, cũng như tăng cường sự tham gia của lãnh đạo nam nhằm xây dựng những chuẩn mực xã hội, thái độ, hành vi tích cực để lên tiếng ngăn chặn phân biệt đối xử và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Đây là lần thứ 5 sự kiện Ruy băng trắng diễn ra tại Việt Nam, với chủ đề Tọa đàm với nam giới – Vai trò của doanh nghiệp trong bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ. Đồng hành và tham dự Chương trình có đại diện của các cơ quan tổ chức: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Chính phủ Úc thông qua Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills), Trường Đại học Flinders (Úc), Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ UN Women.

Tham gia chương trình có 9 đại diện của Trường Đại học Tây Bắc đến từ các phòng, khoa, ban và trung tâm, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của Nhà trường.

ruybangtrang2019

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Chương trình Ruy băng trắng

Trong Chương trình các đại biểu đã được tiếp cận tới 7 nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ (WEP) theo UN Women: Lãnh đạo thúc đẩy bình đẳng giới; Bình đẳng cơ hội, đảm bảo sự tham gia và không phân biệt, đối xử; Sức khỏe, an toàn và không bạo lực; Giáo dục và đào tạo; Các hoạt động phát triển doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và Marketing; Sự tham gia và lãnh đạo của cộng đồng; Minh bạch, đánh giá và báo cáo.

ruybangtrang20191

Các đại diện đến từ Trường Đại học Tây Bắc tham gia Chương trình

Chiến dịch Ruy băng trắng là phong trào của nam giới và trẻ em trai nhằm ngăn chặn bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Lá cờ trắng tượng trưng cho sự đầu hàng, được gấp lại thành nơ với ý nghĩa nam giới từ bỏ bạo lực với phụ nữ. Nam giới được khuyến khích đeo Ruy băng trắng để thể hiện việc lên tiếng chống lại bạo lực với phụ nữ.

Chiến dịch Ruy băng trắng hợp tác với nhiều tổ chức nhằm thúc đẩy vai trò tích cực của nam giới và cộng đồng nhằm chấm dứt hành vi bạo lực của nam giới với phụ nữ thông qua các chương trình giáo dục phòng ngừa ban đầu, tập trung giải quyết các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến bạo lực ở các trường học, khuyến khích các tổ chức tham gia các chứng chỉ Ruy băng trắng nơi làm việc, tổ chức các chương trình tập huấn huy động nam giới tham gia tích cực, chiến dịch nâng cao nhận thức và vận động chính trị nhằm xóa bỏ bạo lực với phụ nữ.

ruybangtrang20192

Đ/c Trần Ngọc Đỉnh chia sẻ vai trò của nam giới tại chương trình

Chiến dịch Ruy băng trắng thường tập trung các hoạt động vào 16 ngày hành động xóa bỏ bạo lực với phụ nữ bắt đầu từ ngày 25/11 và kết thúc vào ngày Nhân quyền thế giới 10/12.