Tầm nhìn

Sample icon1 Trường ĐH Tây Bắc trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, NCKH, chuyển giao công nghệ hàng đầu vùng Tây Bắc...

Mục tiêu tổng quát

Sample icon 2 Xây dựng Trường thành trường đại học đa ngành, đa cấp định hướng nghề nghiệp - ứng dụng...

Đào tạo

Sample icon 3 Trường đào tạo các ngành ở bậc đại học, cao đẳng, chuẩn bị mở một số ngành đào tạo ở bậc sau đại học... 

Hướng dẫn về việc thay đổi cách gọi điện thoại tới các đơn vị trong Trường Đại học Tây Bắc tại cơ sở 1 (TP Sơn La)

Hiện nay, Trường Đại học Tây Bắc đã lắp đặt hệ thống tổng đài điện thoại nội bộ. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ hướng dẫn các đơn vị, cá nhân cách gọi điện thoại tới các đơn vị trong Trường Đại học Tây Bắc như sau:

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ về làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy

Căn cứ Điều 24, Điều 25 của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Điều 33 của Quy định về công tác học vụ dành cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 440/QĐ-ĐHTB ngày 7/9/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc, Nhà trường hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ về làm đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau:

Thông tư liên tịch Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử "Vay vốn đi học", phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Diễn văn Khai giảng Khóa học K53 và năm học 2012 - 2013

Trường Đại học Tây Bắc của chúng ta vừa kết thúc thắng lợi năm học thứ 52 để hôm nay bước vào năm học thứ 53, cũng là năm học thứ 12 đào tạo đại học, năm học chắc chắn sẽ hứa hẹn nhiều thuận lợi và tiềm ẩn không ít những khó khăn thách thức.

Quy chế quản lý, vận hành Khu Nội trú sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc được xây dựng từ nguồn trái phiếu Chính phủ

Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc V/v Ban hành “Quy chế quản lý, vận hành Khu Nội trú sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc được xây dựng từ nguồn trái phiếu Chính phủ”

Website Trường ĐH Tây Bắc xếp hạng thứ 25 website các trường ĐH Việt Nam tháng 7/2012

Trang Webometrics(http://www.webometrics.info/) - một tổ chức xếp hạng  các trường đại học trên thế giới theo hệ đo mạng điện tử thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC) của Tây Ban Nha vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới thời điểm tháng 07 năm 2012.

Website Trường ĐH Tây Bắc xếp thứ 16 website các trường ĐH Việt Nam tháng 1/2012

Trang Webometrics (http://www.webometrics.info/) - một tổ chức xếp hạng  các trường đại học trên thế giới theo hệ đo mạng điện tử thuộc Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC) của Tây Ban Nha vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới thời điểm tháng 01 năm 2012.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Trường Đại học Tây Bắc

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Sơn La, sáng ngày 13/4 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác trung ương đã đến thăm Trường Đại học Tây Bắc, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực và một số sinh viên nước bạn Lào.

Quyết định ban hành chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2011-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Sự kiện

Ngày 23/03/2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Tây Bắc.