Tầm nhìn

Sample icon1 Trường ĐH Tây Bắc trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, NCKH, chuyển giao công nghệ hàng đầu vùng Tây Bắc...

Mục tiêu tổng quát

Sample icon 2 Xây dựng Trường thành trường đại học đa ngành, đa cấp định hướng nghề nghiệp - ứng dụng...

Đào tạo

Sample icon 3 Trường đào tạo các ngành ở bậc đại học, cao đẳng, chuẩn bị mở một số ngành đào tạo ở bậc sau đại học... 

Đào tạo

Hội thảo Công tác phối hợp quản lý và đánh giá sinh viên trong tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ

    Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2013, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội thảo về Công tác phối hợp quản lý và đánh giá sinh viên trong tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

    Chủ trì Hội thảo do TS. Đinh Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và thành phần tham dự gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa; Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên, Cố vấn học tập và lớp trưởng các khối lớp K50,51,52,53 Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy.

    Thay mặt Đoàn Chủ tịch, TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Hiệu trưởng thông qua Báo cáo Đề dẫn. Báo cáo đã khẳng định những thành công của Nhà trường đã đạt được trong 4 năm thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế và những công việc chưa làm được trong quá trình thực hiện. Đồng thời, báo cáo nhấn mạnh 8 nội dung trọng tâm mà Hội thảo cần tập trung thảo luận và yêu cầu Hội thảo bàn luận cụ thể hoá phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trong kỳ tới.

    ThS. Lừ Thị Minh - Trưởng phòng CTCT&QLNH đã Báo cáo tổng hợp tình hình quản lý và đánh giá sinh viên Trường Đại học Tây Bắc thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ năm 2010, đây là hướng đi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của xã hội và xu thế phát triển của Nhà trường. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, toàn trường đã thực hiện đồng bộ và đạt được những thành công bước đầu trong tất cả các khâu của quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức quản lý, đánh giá sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế nhất định cần phải khắc phục. Qua 8 giải pháp được nêu trong báo cáo, một lần nữa Trường Đại học Tây Bắc khẳng định quyết tâm trong việc đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thực tại.

    Hội thảo cũng đã nghe 5 báo cáo tham luận đại diện của các đơn vị: khoa Tiểu học - Mầm non về Một số vấn đề cần đổi mới, cải tiến công tác quản lý học tập, rèn luyện và đánh giá sinh viên trong tổ chức đào tạo theo tín chỉ; khoa Toán - Lý - Tin  về Thực trạng công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo Quy chế ban hành theo QĐ số 60/2007/QĐ-BGĐT và giải pháp khắc phụ;  Khoa Lý luận Chính trị về Các Biện pháp phối hợp giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLSV và đảm bảo công bằng, khách quan trong đánh giá sinh viên; khoa Sử - Địa về Một số kinh nghiệm nắm bắt thông tin trong QLSV ngoại trú tại đơn vị Khoa Sử - Địa và Báo cáo tham luận của Đoàn Thanh niên về Tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội và phối hợp đánh giá kết quả tham gia phong trào của đoàn viên, sinh viên. Các bài tham luận đã đề cập đến nhiều nội dung phù hợp với chủ đề của Hội thảo, nêu lên những nhận định về thực trạng cũng như đề xuất những giải pháp khả thi, những kiến nghị cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá sinh viên tại Trường Đại học Tây Bắc.

    Sau phần tham luận bằng văn bản, Hội thảo còn lắng nghe nhiều kiến đóng góp, bàn luận rất sôi nổi, tâm huyết và thẳng thắn của cán bộ, giảng viên và sinh viên xoay quanh các vấn đề: quy định về thời gian lên lớp học tập và giảng dạy của giảng viên và sinh viên; việc quản lý và xin nghỉ phép của sinh viên trên lớp; việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá của Nhà trường, các khoa, các đơn vị Đoàn thể; việc đánh giá cộng, trừ điểm rèn luyện của sinh viên trong tham gia các hoạt động phong trào;…

    Kết luận Hội thảo, TS. Đinh Thanh Tâm đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Nhà trường trong thực hiện chuyển đổi sang học chế tín chỉ, khẳng định, chuyển đổi phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ là chủ trương lớn của Nhà nước và của các Trường Đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học, hướng tới khả năng hội nhập sâu rộng với giáo dục quốc tế và là bước đột phá tạo đổi mới căn bản, toàn diện cho giáo dục Việt Nam. Trong bối cảnh điều kiện chuyển đổi của Nhà trường còn nhiều khó khăn, nhưng Trường Đại học Tây Bắc sẽ tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể, điều chỉnh chương trình đào tạo, chỉnh sửa Quy chế Học vụ thống nhất trong toàn trường, kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào của các đơn vị, xem xét chuẩn phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên sát với thực tiễn; chỉ đạo các đơn vị tăng cường cập nhật thông tin quản lý sinh viên trên Website; điều tra, khảo sát tình hình sinh viên theo học chế tín chỉ và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý và đánh giá sinh viên tại các đơn vị và tại Trường Đại học Tây Bắc.

    Hội thảo thành công tốt đẹp, thông qua Hội thảo đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Nhà trường, từ đó mỗi cá nhân, tập thể đặt ra những mục tiêu, kế hoạch cụ thể nhằm cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

 Dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại Hội thảo:

 

Sự kiện

Ngày 23/03/2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Tây Bắc.