Tầm nhìn

Sample icon1 Trường ĐH Tây Bắc trở thành trung tâm đào tạo nhân lực, NCKH, chuyển giao công nghệ hàng đầu vùng Tây Bắc...

Mục tiêu tổng quát

Sample icon 2 Xây dựng Trường thành trường đại học đa ngành, đa cấp định hướng nghề nghiệp - ứng dụng...

Đào tạo

Sample icon 3 Trường đào tạo các ngành ở bậc đại học, cao đẳng, chuẩn bị mở một số ngành đào tạo ở bậc sau đại học... 

Khoa Nông - Lâm chỉnh sửa Chương trình Đào tạo với sự hỗ trợ của dự án JICA - TBU

    Chỉnh sửa chương trình đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng của Trường Đại học Tây Bắc trong tiến trình đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực.

Xem thêm: Khoa Nông - Lâm chỉnh sửa Chương trình Đào tạo với sự hỗ trợ của dự án JICA - TBU

Thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013

Trường Đại học Tây Bắc thông báo chỉ tiêu và các các ngành tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 cụ thể như sau:

Xem thêm: Thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013

Sự kiện

Ngày 23/03/2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Tây Bắc.