Bạn đang ở: HomeTuyển sinhTuyển sinh Đại học, cao đẳngTHÔNG BÁO CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (BỔ SUNG ĐỢT 2) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC