08262019Thứ 2
Last updateChủ nhật, 25 08 2019 11pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LHS NƯỚC CHDCND LÀO NĂM 2019 Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 499
QUYẾT ĐỊNH SỐ: 119/QĐ-ĐHTB NGÀY 25/02/2019 V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CĐ HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 296
QUYẾT ĐỊNH SỐ: 118/QĐ-ĐHTB NGÀY 25/02/2019 V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐH HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 297
THÔNG BÁO V/V THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 60 NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BP VÀ 30 NĂM NGÀY BP TOÀN DÂN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 311
KẾ HOẠCH V/V ĐƯA CHUYÊN GIA ĐI THAM QUAN, TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG CỦA TRƯỜNG ĐH TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 392
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 444
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC&CNCH NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 320
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 386
THÔNG BÁO V/V XÂY DỰNG LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ VÀ CUNG CẤP DỮ LIỆU PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 536
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019 ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐH HỆ CHÍNH QUY THUỘC CÁC LỚP K56 ĐHGD TIỂU HỌC A, K56 ĐHGD TIỂU HỌC B, K56 ĐHGD MẦM NON Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 306