01232020Thứ 5
Last updateThứ 3, 14 01 2020 3am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH V/V CHI TRẢ HỌC BỔNG THÁNG 03, THÁNG 04 NĂM 2019 ĐỐI VỚI 382 LHS NƯỚC CHDCND LÀO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 568
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SV, LHS CÁC LỚP K56 ĐH; K57, K58, K59 ĐH VÀ CĐ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 611
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT MỘT SỐ HỌC PHẦN ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 513
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 794
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 498
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH "TIẾNG ANH CỘNG ĐỒNG" NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 533
KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH AUS4SKILLS NĂM 2018 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 500
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ẢNH "TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRONG TÔI" NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 963
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 2606
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 957