08262019Thứ 2
Last updateChủ nhật, 25 08 2019 11pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 309
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN ÚC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 374
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SỐ HÓA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 385
QUYẾT ĐỊNH V/V CHI TRẢ HỌC BỔNG THÁNG 01, THÁNG 02 NĂM 2019 ĐỐI VỚI 382 LHS NƯỚC CHDCND LÀO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 349
QUYẾT ĐỊNH V/V CHI TRẢ HỌC BỔNG THÁNG 01 NĂM 2019 ĐỐI VỚI 01 LHS NƯỚC CHDCND LÀO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 328
QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 375
QUYẾT ĐỊNH V/V BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SV ĐH, CĐ HỆ CQ DO BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP 3 LẦN LIÊN TIẾP Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 277
QUYẾT ĐỊNH V/V CẢNH BÁO HỌC TẬP ĐỐI VỚI SV ĐH,CĐ HỆ CQ SAU HK I, NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 311
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SV ĐH, CĐ HỆ CQ SAU HK I, NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 332
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LHS NƯỚC CHDCND LÀO NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 441