01232020Thứ 5
Last updateThứ 3, 14 01 2020 3am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 578
THÔNG BÁO V/V TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN "NÂNG CAO BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG DIỄN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 558
KẾ HOẠCH SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Viết bởi Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 419
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ KNCN CẤP BỘ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 475
QUYẾT ĐỊNH V/V HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 ĐỐI VỚI SINH VIÊN K56 ĐH; K57, K58, K59 ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 412
QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC THU DỊCH VỤ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 509
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 493
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1524
THỎA THUẬN HỢP TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỌC SINH SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP GIỮA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 591
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CÔNG TÁC VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 526