12112019Thứ 4
Last updateThứ 2, 09 12 2019 12pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH V/V TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO HK I - NĂM HỌC 2019-2020 - DÀNH CHO SV ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 636
THÔNG BÁO V/V GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TÍNH ĐIỂM HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC CHO CÁC NGÀNH TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 369
THƯ CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC GỬI CHO CẢ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC RÁC THẢI NHỰA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 324
THÔNG BÁO V/V KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 378
BƯU ĐIỆN TỈNH SƠN LA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 390
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CỘNG ĐỒNG NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 407
THÔNG BÁO V/V KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 274
KẾ HOẠCH V/V TỔ CHỨC HỌC KỲ PHỤ - NĂM HỌC 2018-2019 - DÀNH CHO SINH VIÊN ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 339
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 509
THÔNG BÁO V/V TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN "NÂNG CAO BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG DIỄN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 503