08212019Thứ 4
Last updateChủ nhật, 18 08 2019 8pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SỐ HÓA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 379
QUYẾT ĐỊNH V/V CHI TRẢ HỌC BỔNG THÁNG 01, THÁNG 02 NĂM 2019 ĐỐI VỚI 382 LHS NƯỚC CHDCND LÀO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 343
QUYẾT ĐỊNH V/V CHI TRẢ HỌC BỔNG THÁNG 01 NĂM 2019 ĐỐI VỚI 01 LHS NƯỚC CHDCND LÀO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 324
QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 368
QUYẾT ĐỊNH V/V BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SV ĐH, CĐ HỆ CQ DO BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP 3 LẦN LIÊN TIẾP Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 273
QUYẾT ĐỊNH V/V CẢNH BÁO HỌC TẬP ĐỐI VỚI SV ĐH,CĐ HỆ CQ SAU HK I, NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 306
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SV ĐH, CĐ HỆ CQ SAU HK I, NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 324
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LHS NƯỚC CHDCND LÀO NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 435
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LHS NƯỚC CHDCND LÀO NĂM 2019 Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 495
QUYẾT ĐỊNH SỐ: 119/QĐ-ĐHTB NGÀY 25/02/2019 V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CĐ HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 292