08042020Thứ 3
Last updateThứ 2, 03 08 2020 2pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH V/v làm việc trực tuyến với chuyên gia Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills), Hỗ trợ kỹ thuật về "Củng cố quản trị và quản lý trường Đại học" (Đợt tháng 5) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 328
QUYẾT ĐỊNH V/v xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 4 năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 271
PHƯƠNG HƯỚNG TUYỂN SINH NĂM 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 287
DỰ THẢO KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ CHO GIẢNG VIÊN CÁN BỘ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 553
THÔNG BÁO V/v điều tra khảo sát nhanh phục vụ xây dựng nội dung Hội thảo trực tuyến với Trường Đại học Queensland (QUT) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 315
Đợt tài trợ 3-2020 của Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 581
Mẫu phôi bằng Thạc sỹ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 168
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập các tiểu ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 21
THÔNG BÁO V/v đánh giá tình hình thực hiện hoạt động KH&CN 5 năm 2016-2020, xây dựng khung kế hoạch KH&CN 5 năm 2021-2025 và kế hoạch KH&CN năm 2021 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 376
KẾ HOẠCH Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 427