08102020Thứ 2
Last updateChủ nhật, 09 08 2020 6am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÀNH CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG THPT) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 697
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (DÙNG CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CĂN CỨ VÀO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 611
NGHỊ QUYẾT Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2020 - 2025 Viết bởi Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 253
THÔNG BÁO V/v tổ chức học tập tập trung tại Trường học kỳ II, năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 154
KẾ HOẠCH Tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 trực tuyến Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 130
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Đề án tuyển sinh năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 231
THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020 "Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 708
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020 của Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 509
THÔNG BÁO V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch Kết nối và Phục vụ cộng đồng Năm học 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 340
KẾ HOẠCH Kiểm tra tiến độ thực hiện luận văn và bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 7 (2018-2020) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 286