08042020Thứ 3
Last updateThứ 2, 03 08 2020 2pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH V/v tổ chức dạy học trực tuyến cho LHS Lào trong thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 110
QUYẾT ĐỊNH V/v điều chỉnh Kế hoạch thời gian cho công tác đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy, năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 146
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn Cán bộ phục vụ cách ly tập trung cho LHS Lào tại Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 114
KẾ HOẠCH V/v làm việc trực tuyến với chuyên gia Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills) về khóa học "Công cụ trực tuyến để đạt hiệu quả chất lượng cao" (Đợt 1) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 103
Kế hoạch Đánh giá, Phân loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động năm học 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 363
QUYẾT ĐỊNH V/v xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 5 năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 109
QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Ban Hỗ trợ người học Trường Đại học Tây Bắc và Tổ Giúp việc Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 132
Công văn V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH&CN để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 Viết bởi Bộ GD&ĐT Lượt xem: 159
THÔNG BÁO V/v tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 169
KẾ HOẠCH Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 141