01232020Thứ 5
Last updateThứ 3, 14 01 2020 3am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP VÀ TỔ GIÚP VIỆC TẬP SAN VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 433
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 4) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 379
THÔNG BÁO (LẦN 2) V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 412
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (BỔ SUNG ĐỢT 3) - NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 419
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 9 NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 302
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 560
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 3) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 526
THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 ĐỐI VỚI SV VÀ LHS CHÍNH QUY CÁC LỚP K57, K58, K59 CĐ VÀ ĐH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 353
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 784
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐHTB (XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1) Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 451