08102020Thứ 2
Last updateChủ nhật, 09 08 2020 6am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH Lấy ý kiến phản hồi của người học và giảng viên về chương trình đào tạo Năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 59
THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VI Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 123
Công văn "V/v giới thiệu Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2020" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 104
THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp Thường trực Ban Tổ chức Hội thảo Quốc gia nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 185
KẾ HOẠCH V/v làm việc trực tuyến với chuyên gia Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills) về khóa học "Công cụ trực tuyến để đạt hiệu quả chất lượng cao" tháng 7 năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 87
THÔNG BÁO V/v tổ chức dạy và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (tiếng Thái) năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 132
KẾ HOẠCH V/v làm việc trực tuyến với chuyên gia Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills), Trường Đại học La Trobe về "Tăng cường và nhân rộng phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực" (Đợt 3- tháng 7/2020) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 89
THÔNG BÁO Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 440
THÔNG BÁO Số điện thoại, email của cán bộ thường trực trong tuyển sinh năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 370
Xin ý kiến đóng góp cho dự thảo "Quy chế cung cấp, sử dụng và thu hồi địa chỉ thư điện tử của Trường Đại học Tây Bắc Viết bởi Phòng Tổ chức - Hành chính Lượt xem: 133