08042020Thứ 3
Last updateThứ 2, 03 08 2020 2pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 450
QUYẾT ĐỊNH V/V CỬ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN THAM GIA HỌC TIẾNG ANH VỚI GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 787
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP VÀ TỔ GIÚP VIỆC TẬP SAN VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 700
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 4) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 661
THÔNG BÁO (LẦN 2) V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 689
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (BỔ SUNG ĐỢT 3) - NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 688
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 9 NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 574
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 826
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 3) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 834
THÔNG BÁO V/V ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 ĐỐI VỚI SV VÀ LHS CHÍNH QUY CÁC LỚP K57, K58, K59 CĐ VÀ ĐH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 660