01182020thứ 7
Last updateThứ 3, 14 01 2020 3am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN ÚC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 528
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SỐ HÓA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 562
QUYẾT ĐỊNH V/V CHI TRẢ HỌC BỔNG THÁNG 01, THÁNG 02 NĂM 2019 ĐỐI VỚI 382 LHS NƯỚC CHDCND LÀO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 481
QUYẾT ĐỊNH V/V CHI TRẢ HỌC BỔNG THÁNG 01 NĂM 2019 ĐỐI VỚI 01 LHS NƯỚC CHDCND LÀO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 475
QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 523
QUYẾT ĐỊNH V/V BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SV ĐH, CĐ HỆ CQ DO BỊ CẢNH BÁO HỌC TẬP 3 LẦN LIÊN TIẾP Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 410
QUYẾT ĐỊNH V/V CẢNH BÁO HỌC TẬP ĐỐI VỚI SV ĐH,CĐ HỆ CQ SAU HK I, NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 449
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SV ĐH, CĐ HỆ CQ SAU HK I, NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 480
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LHS NƯỚC CHDCND LÀO NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 604
THÔNG BÁO V/V TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LHS NƯỚC CHDCND LÀO NĂM 2019 Viết bởi Hoàng Sơn Hà Lượt xem: 662