01182020thứ 7
Last updateThứ 3, 14 01 2020 3am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO LẦN 3 V/V TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN ÚC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 416
KẾ HOẠCH V/V LÀM VIỆC VỚI CHUYÊN GIA CÔNG TY IC FOOD SƠN LA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 479
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 498
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1833
THÔNG BÁO V/V THAM DỰ CUỘC GẶP MẶT LHS TỈNH XAY NHẠ BU LY Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 411
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA SV ĐƯỢC ĐÀO TẠO HỆ ĐH VÀ CĐ CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 467
THÔNG BÁO LẦN 2 V/V TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TÌNH NGUYỆN VIÊN ÚC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 568
CÔNG VĂN V/V ĐÁNH GIÁ THÔNG TƯ SỐ 10/2016/TT-BGDĐT VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2007/QĐ-BGDĐT Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 557
THÔNG BÁO V/V THU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CPHT VÀ CHẾ ĐỘ HTHT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 620
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 455