09252018Thứ 3
Last updateThứ 2, 24 09 2018 2pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2019 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC HÓA HỌC, KHOA HỌC SỰ SỐNG, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ KHOA HỌC BIỂN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 69
THÔNG BÁO SỐ 1 V/V TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA "60 NĂM BÁC HỒ LÊN THĂM TÂY BẮC (7/5/1959 - 7/5/2019)" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 697
KẾ HOẠCH V/V LÀM VIỆC VỚI 02 CHUYÊN GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TASMANIA Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 123
THÔNG BÁO CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (BỔ SUNG ĐỢT 3) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 1200
THÔNG BÁO V/V NHẬN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 135
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BTC, TGV HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY HỒ CHÍ MINH LÊN THĂM SƠN LA VÀ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 142
THÔNG BÁO V/V ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 131
THÔNG BÁO SỐ: 834/TB-ĐHTB V/V TỔ CHỨC THI MÔN NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 983
THÔNG BÁO CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018 (BỔ SUNG ĐỢT 2) VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 3288
QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN CÁC BỘ PHẬN QUẢN LÝ WEBSITE TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 256