11202018Thứ 3
Last updateThứ 2, 19 11 2018 12am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CÁC MẪU ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KHẢO THÍ DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN: HOÃN THI, SỬA BẢNG ĐIỂM, ĐƠN XIN PHÚC KHẢO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 118
MẪU KẾ HOẠCH CẬP NHẬT TIN , BÀI LÊN WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 321
THÔNG BÁO - LẦN 2 VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 206
QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TUYỂN SINH TỪ NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 176
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 209
THÔNG BÁO VỀ VIỆC: TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG WEBSITE NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 159
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG WEBSITE TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 125
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG NĂM 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 139
BÁO CÁO TỔNG KẾT WEBSITE NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 134
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG CỦA SV ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 214