01232019Thứ 4
Last updateChủ nhật, 20 01 2019 5pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BCĐ VÀ TGV GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC LHS LÀO XẢY RA NGÀY 18/01/2019 TẠI KTX SỐ 03, KHU NỘI TRÚ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 19
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN QUỐC TẾ "CHƯƠNG TRÌNH VĂN HÓA VÀ NGÔN NGỮ NHẬT BẢN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 121
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 01 NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 19
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 64
KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VỚI CHUYÊN GIA HỖ TRỢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 122
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019 (LẦN 1) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 144
THÔNG BÁO V/V THU HỌC PHÍ CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Phòng KTTC Lượt xem: 313
THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 164
THÔNG BÁO V/V BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018 Viết bởi Phòng Tổ chức cán bộ Lượt xem: 137
CÔNG VĂN SỐ 5912/BGDĐT-HTQT V/V GIỚI THIỆU CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 142