04232019Thứ 3
Last updateChủ nhật, 21 04 2019 4pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/V THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 71
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2019 CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 901
THỎA THUẬN HỢP TÁC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN HỖ TRỢ HỌC SINH SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP GIỮA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 144
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ CÔNG TÁC VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 127
QUYẾT ĐỊNH V/V CHI TRẢ HỌC BỔNG THÁNG 03, THÁNG 04 NĂM 2019 ĐỐI VỚI 382 LHS NƯỚC CHDCND LÀO Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 173
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CHO SV, LHS CÁC LỚP K56 ĐH; K57, K58, K59 ĐH VÀ CĐ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 228
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT MỘT SỐ HỌC PHẦN ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 173
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 340
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 150
QUYẾT ĐỊNH V/V THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH "TIẾNG ANH CỘNG ĐỒNG" NĂM 2019 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 164