09302020Thứ 4
Last updateThứ 3, 29 09 2020 2pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
THÔNG BÁO V/v Kết luận cuộc họp Ban Tổ chức, Ban Biên tập Hội thảo Quốc gia năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 3
THÔNG BÁO V/v đăng ký tham gia Hội thảo trực tuyến "Xây dựng Hội đồng trường hiệu quả" thuộc Chương trình Aus4Skills Viết bởi Hội đồng trường Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 26
THÔNG BÁO V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làmvà hỗ trợ khởi nghiệp Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 26
NGHỊ QUYẾT V/v thành lập Tổ Giám sát công tác quản lý tài sản Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 47
THÔNG BÁO Điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020 (Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT) Viết bởi Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 424
THÔNG BÁO Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020 (Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020) Viết bởi Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 506
QUYẾT ĐỊNH Ban hành "Nội quy ra, vào Nhà điều hành Trường Đại học Tây Bắc" Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 39
KẾ HOẠCH V/v làm việc trực tuyến với chuyên gia Aus4Skills, Trường Đại học La Trobe về "Tăng cường và nhân rộng Phương pháp giảng dạy hòa nhập tích cực" (Đợt 4 - Tháng 9 đến tháng 12) Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 28
THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 9 năm 2020 Viết bởi Trường Đại học Tây Bắc Lượt xem: 32
NGHỊ QUYẾT Về việc thành lập Tổ tư vấn cho Hội đồng Trường về công tác tài chính Viết bởi Hội đồng Trường Lượt xem: 111