06042020Thứ 5
Last updateThứ 4, 03 06 2020 9am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG VÀ NHÂN RỘNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HÒA NHẬP VÀ TÍCH CỰC Viết bởi Giàng A Tụa, Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 393
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020 Viết bởi Giàng A Tụa, Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 505
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỔ CHỨC HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN KHOÁ 60 Viết bởi Kiều Tiến Lương - Trung tâm GDQP&AN Lượt xem: 561
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018 - 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Lại Trang Huyền - Khoa Cơ sở Lượt xem: 356
TRAO QUÀ HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO CHO SINH VIÊN VÀ LƯU HỌC SINH LÀO CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHÂN DỊP ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2019 - 2020 Viết bởi Cầm Phước, Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 392
“TẾT TRUNG THU” CHO HỌC SINH NGHÈO BÁN TRÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ CHIỀNG MUÔN, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA Viết bởi Cầm Phước, Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 407
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020 VÀ TÔN VINH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU Viết bởi Nguyễn Kim Oanh, Phòng HCTH Lượt xem: 511
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Viết bởi Giàng Tụa, Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 559
BI KỊCH CỦA MỘT SỐ TRÍ THỨC NHO HỌC VÀ MỘT VÀI NÉT TÂM LÍ, TÍNH CÁCH NGƯỜI VIỆT Viết bởi TS. Nguyễn Quốc Pháp - Khoa KHXH Lượt xem: 637
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - THẮNG LỢI CỦA SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Viết bởi TS. Dương Văn Mạnh, Phòng CTCT - QLNH Lượt xem: 765