07172018Thứ 3
Last updateThứ 6, 06 07 2018 10pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018 TẠI TRƯỜNG TH, THCS & THPT CHU VĂN AN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 884
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÚP ĐỠ XÃ CHIỀNG MUÔN, HUYỆN MƯỜNG LA Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 603
10 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NHẬN HỌC BỔNG VALLET NĂM 2017 Viết bởi Dương Văn Mạnh – Phòng CTCT và QLNH Lượt xem: 1661
CHỦ TỊCH NƯỚC: QUAN HỆ VIỆT-LÀO LÀ TÀI SẢN VÔ GIÁ Viết bởi Báo Điện Tử Chính Phủ Lượt xem: 555
LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ÚC CÙNG VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Viết bởi Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 665
NGAY TRONG NĂM NAY PHẢI CÓ CƠ CHẾ 'ĐẶT HÀNG' SƯ PHẠM Viết bởi Đình Nam (Báo Điện tử Chính phủ) Lượt xem: 1142
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC GIÚP ĐỠ ĐỒNG BÀO MƯỜNG LA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ QUÉT Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 837
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ 4 THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2016 – 2017 Viết bởi TS. Lê Thị Vân Anh - Phòng HCTH Lượt xem: 453
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 547
HỘI THẢO HỢP TÁC ĐÀO TẠO GIỮA TỈNH SƠN LA VỚI CÁC TỈNH BẮC LÀO VÀ LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG HỮU NGHỊ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHDCND LÀO TẠI TỈNH SƠN LA Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 728