10212017thứ 7
Last updateThứ 3, 17 10 2017 1am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC TRẠI SÁNG TÁC BẰNG TIẾNG DÂN TỘC VÀ SƯU TẦM, NGHIÊN CỨU DÂN GIAN NĂM 2017 Viết bởi Lò Bình Minh - Phòng Khảo thí BĐCLGD Lượt xem: 495
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC KHỞI NGHIỆP VÀ KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 Viết bởi TS. Lê Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thanh Hải Lượt xem: 457
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ “TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở VÙNG TÂY BẮC – THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP” Viết bởi TS. Đỗ Thúy Mùi, Khoa Sử Địa Lượt xem: 987
HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI NHẬT BẢN Viết bởi Đặng Văn Công – Điều phối viên Dự án Lượt xem: 584
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC THAM GIA THI OLYMPIC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2017 Viết bởi Vũ Việt Hùng - Khoa Toán - Lý - Tin Lượt xem: 5009
TẾT CỔ TRUYỀN BUN PI MAY - LÀO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 510
SEMINAR KHỞI NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Viết bởi ThS. Nguyễn Thị Hương - Khoa Lý luận chính trị Lượt xem: 510
BUNPIMAY VÀ NHỮNG PHONG TỤC VĂN HOÁ ĐẶC TRƯNG Viết bởi Lừ Thị Minh Lượt xem: 473
ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC LẦN THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - Bản tin nội bộ Lượt xem: 746
BÀI PHÁT BIỂU CỦA NGƯT. TRẦN LUYẾN TẠI ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La - NGƯT Trần Luyến Lượt xem: 1215