06032020Thứ 4
Last updateThứ 4, 03 06 2020 9am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2019 Viết bởi Trần Ngọc Đỉnh – Văn phòng Đoàn Trường Lượt xem: 329
VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Phạm Minh Thông - Phòng KT&BĐCLGD Lượt xem: 391
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CÔNG TÁC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM CHO LƯU HỌC NƯỚC CHDCND LÀO Viết bởi Cầm Phước, Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 347
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020 Viết bởi Đoàn Hoài Thu - Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 414
BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÓA 6 CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi TS. Hà Thị Mai Thanh - Khoa KHXH Lượt xem: 416
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHAI MẠC GIẢI THỂ THAO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 Viết bởi ThS. Mai Văn Tám, Phó trưởng Phòng CTCT - QLNH Lượt xem: 352
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOUTHERN CROSS (AUSTRALIA) Viết bởi Đặng Văn Công, Khoa Nông - Lâm Lượt xem: 346
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2019 - 2020 Viết bởi TS. Hoàng Thị Thanh Giang - Khoa Khoa học xã hội Lượt xem: 414
TỌA ĐÀM CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC Viết bởi Mai Văn Tám - P. Trưởng phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 352
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN NỮ CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 Viết bởi Lại Trang Huyền - Khoa Cơ sở Lượt xem: 372