06032020Thứ 4
Last updateThứ 4, 03 06 2020 9am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
HỌC TẬP TỪ XA TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID 19 Viết bởi Nguồn: Aus4Skills Lượt xem: 349
GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ VỚI VIỆC HỌC TẬP TRỰC TUYẾN Viết bởi Phạm Ngọc Thư, Giảng viên Khoa KHTN-CN Lượt xem: 444
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA CƠ SỞ LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2020 – 2023, VỚI TINH THẦN PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM, DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT VÀ SÁNG TẠO Viết bởi TS. Hoàng Phúc - Khoa Cơ sở Lượt xem: 306
CHƯƠNG TRÌNH TRAO QUÀ “TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM XUÂN CANH TÝ NĂM 2020” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 232
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Viết bởi Đặng Văn Công Lượt xem: 509
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 Viết bởi Cầm Phước - Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 256
ĐẠI HỘI CHI BỘ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA PHÁP CHẾ NHIỆM KỲ 2020 – 2023 Viết bởi Phạm Minh Thông - Trường Phòng BĐCL&TTPC Lượt xem: 357
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TÍCH CỰC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC Viết bởi Phạm Minh Thông - Trưởng Phòng BĐCL&TTPC Lượt xem: 324
TỔ CHỨC CHO LƯU HỌC SINH LÀO HỌC TIẾNG VIỆT TRONG THỜI GIAN NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Viết bởi TS. Trần Thị Lan Anh - Khoa Khoa học xã hội Lượt xem: 268
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - CÔNG NGHỆ LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2020 - 2023 Viết bởi Nguyễn Duy Hiếu. Khoa KHTN-CN Lượt xem: 277