02192020Thứ 4
Last updateThứ 4, 19 02 2020 9am

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018 - 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Sáng ngày 21/9/2019, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2018 - 2019 và Kế hoạch năm học 2019 - 2020 để đánh giá những kết quả đã thực hiện được, những tồn tại khó khăn vướng mắc trong năm học vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học mới.

Tham dự Hội nghị có: Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn Cơ sở; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Chủ tịch Hội Sinh viên; trưởng, phó các tổ, bộ môn; các cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và Kế hoạch năm học 2019 - 2020  được tổ chức dưới sự chủ trì của NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Nhà trường.

Phát biểu khai mạc, NGƯT. TS. Đinh Thanh Tâm đã đề nghị Hội nghị cần tập trung làm rõ vấn đề cơ bản sau: Đánh giá những vấn đề cơ bản về kết quả năm học 2018 - 2019 và những định hướng lớn trong thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020 của Nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; việc đảm bảo chuẩn đầu ra đối với sinh viên; việc hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện; tiêu chí đánh giá kết quả làm việc của cán bộ, giảng viên…

Hội nghị đã được nghe đại diện các phòng báo cáo:

  1. Lê Thị Vân Anh - Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp báo cáo về Dự thảo Tổng kết năm học 2018 - 2019 và Kế hoạch năm học 2019 - 2020, trong đó, đã chỉ ra: những thuận lợi, khó khăn chung của Nhà trường, kết quả thực hiện 2018 - 2019; đặc điểm hoàn cảnh của năm học, những thuận lợi và khó khăn, phương hướng và các chỉ tiêu chính năm học 2019 - 2020… ThS. Đặng Thị Thu Huệ - Trưởng phòng Kế toán - Tài chính báo cáo về công tác tài chính năm 2018 và 2019 như: Tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách năm 2018, 2019, trong đó nhấn mạnh các vấn đề đặc điểm tình hình, đánh giá những thuận lợi khó khăn và kết quả thực hiện thu chi năm 2018; kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019… ThS. Vũ Tiến Thuận - Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến năm 2030 (giai đoạn 2018 - 2019).

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu thông qua hình thức tham luận bằng văn bản và tham luận tự do bổ sung vào bản Tổng kết năm học 2018 - 2019 và Kế hoạch năm học 2019 - 2020:

Tham luận bằng văn bản: PGS.TS. Bùi Thanh Hoa - Trưởng khoa Khoa học xã hội đã giới thiệu những vấn đề cơ bản về kết nối và phục vụ cộng đồng; kết quả hoạt động năm học 2018 - 2019 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020; các giải pháp phát triển hoạt động Kết nối và phục vụ cộng đồng của Khoa Khoa học Xã hội. ThS. Phạm Minh Thông - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã góp ý một số nội dung trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục và Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo như: Cần tiếp tục thực hiện quán triệt các văn bản quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường đại học theo Nghị quyết 29-NQ/TW, Luật Giáo dục Đại học; đánh giá kết quả hoạt động ĐBCL năm học 2018 - 2019 cũng như Kế hoạch ĐBCL năm học 2019 - 2020 của Nhà trường. TS. Đỗ Hồng Đức - Trưởng phòng Đào tạo Đại học, có ý kiến tham luận về công tác đào tạo đại học, trong đó nhấn mạnh các vấn đề như: đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá người học, nâng cao chất lượng học tập của sinh viên…

Trong phần tham luận tự do có sự đóng góp ý kiến của TS. Hoàng Xuân Trọng - Trưởng khoa Khoa kinh tế, TS. Phạm Anh Tuân - Giảng viên khoa Khoa học Xã hội, TS. Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp về các vấn đề như: Xây dựng Kế hoạch năm học bám sâu hơn vào kế hoạch chiến lược của Nhà trường; củng cố giá trị thương hiệu của Nhà trường; hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Nhà trường cần chủ động, có sự phối hợp với các sở, ban, ngành, hỗ trợ địa phương; đề xuất và kiến nghị với chính quyền địa phương di chuyển Nghĩa trang và lò hỏa táng…

Cũng tại Hội nghị, TS. Lê Thị Vân Anh Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp thông qua các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân: Quyết định 378/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân; Quyết định 4780/QĐ-BGDĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể; Quyết định 5378/QĐ-BGDĐT về việc công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ (07 cá nhân); Quyết định 4904/QĐ-BGDĐT về việc tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân; Quyết định 0272/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 06 cá nhân.

Kết luận Hội nghị, NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị Bộ phận Thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để sửa chữa, bổ sung hoàn thiện văn bản Tổng kết năm học 2018 - 2019 và Kế hoạch năm học 2019 - 2020. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung cơ bản cần thực hiện trong năm học 2019 - 2020: Tiếp tục nghiên cứu, rà soát công tác tổ chức, tái cơ cấu các phòng, ban theo hướng giảm đầu mối; bổ sung các Phó Hiệu trưởng; quan tâm đào tạo đội ngũ để phục vụ công tác mở ngành thạc sĩ, tiến sĩ, phát triển Nhà trường theo định hướng ứng dụng; rà soát việc sử dụng tài sản và xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tìm nguồn để nâng cấp, sữa chữa các công trình đã đưa vào sử dụng mà đã xuống cấp; quan tâm công tác tuyển sinh bằng nhiều hình thức; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học...

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 hntk18 19.kh19 20

 

 

 

 hntk18 19.kh19 2011