06262019Thứ 4
Last updateChủ nhật, 23 06 2019 8pm

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NĂM HỌC 2018 - 2019

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Sáng ngày 29/9/2018, Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 -  2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn trường,  Trưởng Ban Nữ công và đại biểu các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch năm học 2017 - 2018, báo cáo dự thảo phương hướng Kế hoạch năm học 2018 - 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức; Báo cáo hoạt động công tác của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2018, chương trình công tác nhiệm kỳ 2018 - 2020; Báo cáo dự thảo nội dung chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ.

Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường: công tác đào tạo, quản lý học sinh, sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, công tác cán bộ, chế độ, chính sách... Các ý kiến đều hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm học 2018 – 2019.

Hội nghị cơ bản nhất trí với đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch năm học 2017 -2018, phương hướng, giải pháp thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019; biểu quyết thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; bầu ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Thay mặt Nhà trường, NGƯT, TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng và Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, PGS, TS. Nguyễn Triệu Sơn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Hiệu trưởng đã ký kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019.

Kết luận Hội nghị, NGƯT, TS. Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh: Năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Tây Bắc đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ; sự giúp đỡ thường xuyên về mọi mặt của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La, các sở, ban, ngành, địa phương, với sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban Giám hiệu, sự đoàn kết, đồng lòng của các đơn vị, đoàn thể đã tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Khẳng định một số nội dung trọng tâm năm học 2018 - 2019 cần triển khai, thực hiện, cụ thể:

Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng cơ cấu tổ chức đảm bảo hợp lý, gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng theo định hướng giảm đầu mối các đơn vị hành chính, tổ chức lại các đơn vị chuyên môn, tăng cường các đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ.

Đa dạng hoá loại hình đào tạo, loại hình bồi dưỡng, các hình thức phục vụ cộng đồng. Chú trọng công tác tuyển sinh, cải tiến phương pháp dạy - học, phương pháp kiểm tra - đánh giá người học. Quan tâm xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tiễn nhu cầu nguồn nhân lực khu vực Tây Bắc; nâng cao chất lượng đào tạo Lưu học sinh, đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống.

Xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu; nâng cao năng lực nghiên cứu và ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức. Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ. Huy động các nguồn lực để phát triển các hoạt động khoa học, công nghệ, phát triển hướng nghiên cứu phù hợp.

Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng. Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ (IQA System) để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược bảo đảm chất lượng. 

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, các đại biểu biểu thị sự tin tưởng cao vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý, điều hành sáng suốt của Ban Giám hiệu, sự động viên thi đua của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó, tin tưởng rằng Trường Đại học Tây Bắc sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm học 2018 - 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Tây Bắc Năm học 2018 - 2019

hncbccvc18 19

Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc phát biểu tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

năm học 2018 - 2019

Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc chuyển trao  Danh hiệu Tập thể Lao động xuất  sắc tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Triệu Sơn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc chuyển trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho các cá nhân thuộc Nhà trường tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018 - 2019