07172018Thứ 3
Last updateThứ 6, 06 07 2018 10pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÀM VIỆC VỚI ĐẠI DIỆN DỰ ÁN AUS4EQUALITY/GREAT Viết bởi Lò Quỳnh Nhung, Phòng KHCN&HTQT Lượt xem: 64
HỘI THẢO “NHU CẦU VỀ MẶT KỸ NĂNG ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM” Viết bởi Trần Ngọc Đỉnh - Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 49
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2018 TẠI HỘI ĐỒNG THI TỈNH SƠN LA Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 188
ĐỒNG HÀNH VỚI CÔNG TÁC HỖ TRỢ LƯU HỌC SINH LÀO KHOA KINH TẾ Viết bởi Đoàn Thanh Hải - Khoa Kinh tế Lượt xem: 51
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017- 2018 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 113
HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI TỈNH SƠN LA NĂM 2018 Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 188
TÔN VINH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TỈNH SƠN LA Viết bởi Cầm Phước - BTNB Lượt xem: 174
KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH WILL 2 “HÀNH TRÌNH HỖ TRỢ PHỤ NỮ TRONG LÃNH ĐẠO” Viết bởi Lường Hoài Thanh - Khoa Sử - Địa Lượt xem: 139
TẬP HUẤN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA GIẢNG VIÊN NHẰM HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KHÓ KHĂN” Viết bởi Hoàng Thị Thanh Giang - Khoa Sử - Địa Lượt xem: 106
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHCN CẤP TỈNH “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DU LỊCH BỀN VỮNG VÙNG LÒNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA” Viết bởi Th.S Đỗ Thu Hằng, TS. Hoàng Xuân Trọng – Khoa Kinh tế Lượt xem: 119