09252018Thứ 3
Last updateThứ 2, 24 09 2018 2pm
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG VÀ NHỮNG CĂN DẶN TÂM HUYẾT VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC Viết bởi Lệ Thu (https://dantri.com.vn/) Lượt xem: 28
TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO NĂM HỌC 2017 – 2018 Viết bởi Nguyễn Huệ Phương - Phòng Đào tạo Đại học Lượt xem: 64
TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC - 5 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Viết bởi ThS. Hoàng Văn Viện - Phó Giám đốc TTGDQP và AN Lượt xem: 146
SĨ QUAN BIỆT PHÁI HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG VỚI CHẶNG ĐƯỜNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN VÙNG TÂY BẮC Viết bởi ThS. Dương Văn Lĩnh - Giảng viên TT Giáo dục Quốc phòng - An ninh Lượt xem: 260
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC HƯỞNG ỨNG HỘI THI “OLYMPIC TIẾNG ANH HỌC SINH, SINH VIÊN TOÀN QUỐC” LẦN THỨ II, NĂM 2018 Viết bởi ThS. Nguyễn Ngọc Duy - Phó Bí thư Đoàn trường Lượt xem: 83
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO NĂM HỌC 2017 - 2018 Viết bởi Nguyễn Diệu Huyền - Khoa Ngữ Văn Lượt xem: 52
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019 VÀ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN Viết bởi TS. Lê Vân Anh - Phòng HCTH Lượt xem: 176
GÓP PHẦN TÌM HIỂU VỀ LUẬT AN NINH MẠNG Viết bởi Trần Ngọc Đỉnh - Phòng CTCT - QLNH Lượt xem: 79
TỌA ĐÀM ĐỀ TÀI KHOA HỌC QUỐC GIA “NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2035” Viết bởi PGS.TS. Phạm Văn Lực Lượt xem: 85
CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG - NGƯỜI CỘNG SẢN MẪU MỰC CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM Viết bởi Lại Trang Huyền – Khoa Lý luận Chính trị Lượt xem: 39