11202018Thứ 3
Last updateThứ 2, 19 11 2018 12am
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 Viết bởi Cầm Phước - Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 55
KHÓA HỌC ẤN TƯỢNG VÀ CẢM XÚC Viết bởi PGS.TS. Đỗ Thúy Mùi - Khoa Sử - Địa Lượt xem: 65
TỪ NGÀY QUỐC TẾ HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO ĐẾN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM Viết bởi Phạm Thị Phương Huyền - Khoa Ngữ văn Lượt xem: 70
DIỄN ĐÀN "GIAO LƯU - KHỞI NGHIỆP" NĂM 2018 Viết bởi Vũ Tiến Thuận Lượt xem: 56
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC: TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LL&PPDH BỘ MÔN TOÁN, KHOÁ 5, 2016-2018 Viết bởi TS. Mai Anh Đức - Khoa Toán - Lý - Tin, Trường Đại học Tây Bắc (https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/) Lượt xem: 57
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐỂ PHÁT TRIỂN VÙNG TÂY BẮC, TỪ TIỀM NĂNG ĐẾN THUẬN LỢI Viết bởi NGND. TS Nguyễn Văn Bao - Khoa Ngữ văn Lượt xem: 69
HỘI THẢO TỔNG KẾT KHÓA HỌC NGẮN HẠN VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Viết bởi TS. Ngô Thị Phượng - Khoa Ngữ văn Lượt xem: 61
PHÁT BIỂU ĐÓN NHẬN DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN Viết bởi NGND. TS. Nguyễn Văn Bao - Khoa Ngữ văn Lượt xem: 90
CHUNG KẾT CUỘC THI “HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” NĂM 2018 (SWIS - 2018) Viết bởi Giàng A Tụa - Phòng CTCT-QLNH Lượt xem: 75
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LẠI CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC Viết bởi Nguyễn Thị Mỹ - Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Lượt xem: 88