Quy chế và quy định

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BGDĐT

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

TT

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành văn bản

Nơi ban hành văn bản

Nội dung

1

Quyết định điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

751QĐ/TTg

Ngày 30/05/2017

Thủ tướng CP

 Tại đây

2

Nghị định quy định về hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.

57QĐ/TTg

Ngày 09//05/2017

Thủ tướng CP

 Tại đây 

3

Thông tư quy định về công tác sinh viên hệ đại học chính quy

10/2016/TT-BGDĐT

Ngày 05/04/2016

Bộ GD&ĐT

 Tại đây

4

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện NĐ của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm học phí

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Ngày 30/03/2016

Bộ GD&ĐT

Bộ Tài chính

Bộ LĐTB&XH

 Tại đây

5

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học

16/2015/TT-BGDĐT

Ngày 12/08/2015

Bộ GD&ĐT

 Tại đây

6

Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm học phí

86/2015/NĐ-CP

Ngày 02/10/2015

Chính phủ

 Tại đây

7

Thông tư quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

03/2014/TT-BGDĐT

Ngày 25/02/2014

Bộ GD&ĐT

 Tại đây

8

Thông tư hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học

35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC

Ngày 15/10/2014

Bộ GD&ĐT

Bộ Tài chính

 Tại đây

9

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học

66/2013/QĐ-TTg

Ngày 11/11/2013

Thủ tướng CP

 Tại đây

10

Quy chế dành cho sinh viên ngoại trú

27/2009/TT-BGDĐT

Ngày 19/10/2009

Bộ GD&ĐT

 Tại đây