Bạn đang ở: HomeNgười họcCông tác quản lý HS-SVKhen thưởng - Kỷ luật - Điểm rèn luyệnQUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019 CỦA CÁC LỚP K56 ĐHGD TIỂU HỌC A, K56 ĐHGD TIỂU HỌC B, K56 ĐHGD MẦM NON

Khen thưởng - Kỷ luật - Điểm rèn luyện

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐIỂM RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2019 CỦA CÁC LỚP K56 ĐHGD TIỂU HỌC A, K56 ĐHGD TIỂU HỌC B, K56 ĐHGD MẦM NON

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận kết quả rèn luyện toàn khóa cho sinh viên đại học hệ chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 của các lớp K56 ĐHGD Tiểu học A, K56 ĐHGD Tiểu học B, K56 ĐHGD Mầm non (Danh sách kèm theo)

2