Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thuỷ lợi toàn quốc lần thứ 7 năm 2016

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Thông tin chi tiết xem trong các tệp đính kèm:

Mục lục

1. Lâm nghiệp

2. Nông học

3. Công nghệ sinh học và giống cây trồng

4. Kinh tế chính sách và phát triển nông thôn

5. Chăn nuôi thú y

6. Môi trường

7. Quản lý tài nguyên thiên nhiên

8. Thủy sản, cơ khí, công nghệ chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản