Tiếng Việt | English

Bạn đang ở: HomeGiới thiệuGroup2Đội ngũ PGS, TS

Danh sách GS, TS

DANH SÁCH CÁC GIÁO SƯ, TIẾN SĨ (1960 - 2015)

 

 

1. PGS.TS. Tô Văn Bình

Họ và tên: Tô Văn Bình

Năm sinh: 27/01/ 1947

Quê quán: Tiền Hải, Thái Bình

Học  vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lí luận và PPDH Bộ môn Vật lí

Năm bảo vệ:  1985 – CHDC Đức

Học hàm: Phó Giáo sư

2. TS. Đoàn Đức Lân

Họ và tên: Đoàn Đức Lân

Năm sinh: 21/04/ 1967

Quê quán: Nam Trực, Nam Định  

Học  vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Vi sinh vật học

Năm bảo vệ:  1997 (về Trường 2004)

Học hàm:

3. TS. Bùi Việt Hùng

Họ và tên: Bùi Việt Hùng

Năm sinh: 25/12/1965

Quê quán: Cát Hải, Hải Phòng

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Năm bảo vệ:  2000

Học hàm:

4. NGND.PGS.TS. Đặng Quang Việt

Họ và tên: Đặng Quang Việt

Năm sinh: 22/07/1960

Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: PPDH Toán

Năm bảo vệ:  2002

Học hàm: Phó Giáo sư (2007)

5. TS. Vũ Tiến Dũng

Họ và tên: Vũ Tiến Dũng

Năm sinh: 19/05/1959

Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa  

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lí luận Ngôn ngữ

Năm bảo vệ:  2003

Học hàm:

6. PGS.TS. Phạm Văn Lực

Họ và tên: Phạm Văn Lực

Năm sinh: 12/08/1962

Quê quán: Ân Thi, Hưng Yên         

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Năm bảo vệ:  2005

Học hàm: Phó Giáo sư (2014)

7. TS. Vũ Thị Liên

Họ và tên: Vũ Thị Liên

Năm sinh: 23/09/1960

Quê quán: Vĩnh Bảo, Hải Phòng   

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Sinh thái học

Năm bảo vệ:2006 (về Trường 2014)

Học hàm:

8. TS. Trần Thị Thanh Hồng

Họ và tên: Trần Thị Thanh Hồng

Năm sinh: 09/08/1963

Quê quán: Bình Lục, Hà Nam        

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lí luận và PPDH Văn-Tiếng Việt

Năm bảo vệ:  2007

Học hàm:

9. NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Triệu Sơn

Họ và tên:Nguyễn Triệu Sơn

Năm sinh: 23/01/1963

Quê quán: Thanh Thuỷ, Phú Thọ

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lí luận và PPDH Toán

Năm bảo vệ: 2008

Học hàm:

10. TS. Phạm Văn Nhã

Họ và tên: Phạm Văn Nhã

Năm sinh: 09/03/1970

Quê quán: Hiệp Hòa, Bắc Giang

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Động vật học

Năm bảo vệ: 2008

Học hàm:

11. TS. Nguyễn Thị Nhung

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

Năm sinh: 25/8/1962

Quê quán: Quốc Oai, Hà Nội

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử Giáo dục học

Năm bảo vệ: 2009

Học hàm:

12. TS. Hoàng Ngọc Anh

Họ và tên: Hoàng Ngọc Anh

Năm sinh: 18/10/1967

Quê quán: Đông Hưng,  Thái Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lí luận PPDH Toán

Năm bảo vệ:  2010

Học hàm:

13. TS. Đỗ Hồng Đức

Họ và tên: Đỗ Hồng Đức

Năm sinh: 18/07/1967

Quê quán: Mê Linh, Hà Nội

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Năm bảo vệ: 2010

Học hàm:

14. TS. Vũ Trọng Lưỡng

Họ và tên: Vũ Trọng Lưỡng

Năm sinh: 08/11/1979

Quê quán: Bình Giang, Hải Dương

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Phương trình vi phân, tích phân

Năm bảo vệ: 2010

Học hàm:

15. TS. Đỗ Thúy Mùi

Họ và tên: Đỗ Thúy Mùi

 Năm sinh: 04/01/1968

 Quê quán: Đông Hưng, Thái Bình

 Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Địa lý Kinh tế

Năm bảo vệ:  2010

Học hàm:

16. TS. Nguyễn Hoàng Yến

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Yến

Năm sinh: 09/01/1960

Quê quán:  Nga Sơn, Thanh Hóa

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lí luận Ngôn ngữ

Năm bảo vệ: 2011

Học hàm: 

17. NGƯT.TS. Nguyễn Văn Bao

Họ và tên: Nguyễn Văn Bao

Năm sinh: 16/08/1957

Quê quán: Thái Thụy, Thái Bình  

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lí luận Văn học

Năm bảo vệ:  2012

Học hàm: 

18. NGƯT.TS. Đinh Thanh Tâm

 

Họ và tên: Đinh Thanh Tâm

Năm sinh: 11/03/1965

Quê quán:  Nghĩa Hưng, Nam Định

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Vật lí Lý thuyết và Vật lí toán

Năm bảo vệ: 2012

Học hàm:

19. TS. Vũ Quốc Khánh

Họ và tên: Vũ Quốc Khánh

Năm sinh: 02/09/1963

Quê quán: Kim Thành, Hải Dương

Học  vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lí luận PPDH Toán

Năm bảo vệ:  2012

Học hàm:

20. TS. Vũ Quang Giảng

 Họ và tên: Vũ Quang Giảng

 Năm sinh: 21/11/1968

 Quê quán: Hưng Hà, Thái Bình

 Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Bảo vệ Thực vật

Năm bảo vệ: 2012

Học hàm:

21. PGS.TS. Bùi Thanh Hoa

Họ và tên: Bùi Thanh Hoa

Năm sinh: 05/09/1981

Quê quán:  Đô Lương, Nghệ An

Học  vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lí luận Ngôn ngữ

Năm bảo vệ: 2012

Học hàm:

22. TS. Khổng Cát Cương

Họ và tên: Khổng Cát Cương

Năm sinh: 10/01/1969

Quê quán: Sông Lô, Vĩnh Phúc

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Vật lí chất rắn

Năm bảo vệ: 2012

Học hàm:

23. TS. Nguyễn Văn Hồng

Họ và tên: Nguyễn Văn Hồng

Năm sinh: 1968

 Quê quán: Vũ Thư, Thái Bình

 Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Tâm lí học

Năm bảo vệ: 2012

Học hàm:

24. TS.  Đoàn Thị Kiều Oanh

 

Họ và tên:  Đoàn Thị Kiều Oanh

Năm sinh: 27/02/1983

Quê quán: Tiên Lữ, Hưng Yên

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Vật lí Hạt cơ bản

Năm bảo vệ: 2012- Cộng hòa Pháp

Học hàm:

25. TS. Ngô Thị Phượng

Họ và tên:  Ngô Thị Phượng

Năm sinh: 25/12/1976

Quê quán: Vụ Bản, Nam Định

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Năm bảo vệ: 2013

Học hàm:

26. TS. Đặng Nguyên Giang

Họ và tên:  Đặng Nguyên Giang

Năm sinh: 03/01/1979

Quê quán: Phù Cừ, Hưng Yên

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

Năm bảo vệ: 2013

Học hàm:

27. TS. Lê Thị Hương

Họ và tên: Lê Thị Hương

Năm sinh: 20/02/1976

Quê quán: Kinh Môn, Hải Dương

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: CN Duy vật biện chứng và CN Duy vật lịch sử

Năm bảo vệ: 2014

Học hàm:

28. TS. Lê Thị Vân Anh

Họ và tên: Lê Thị Vân Anh

Năm sinh: 29/05/1981

Quê quán:Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Giáo dục Chính trị

Năm bảo vệ: 2014

Học hàm:

29. TS. Cao Đình Sơn

Họ và tên: Cao Đình Sơn

Năm sinh: 20/10/1973

Quê quán: Chương Mỹ, Hà Nội

 Học sị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lâm sinh

Năm bảo vệ:  2014

Học hàm:

30. TS. Lò Mai Thu

 Họ và tên: Lò Mai Thu

Năm sinh: 15/04/1977

Quê quán: Sốp Cộp, Sơn La

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Di truyền học

Năm bảo vệ:  2014

Học hàm:

31. TS. Phạm Thu Hà

Họ và tên: Phạm Thu Hà

Năm sinh: 08/03/1982

Quê quán: Kiến Xương, Thái Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Xã hội học

Năm bảo vệ: 2015

Học hàm:

32. TS. Lường Thị Hoài Thanh

 Họ và tên: Lường Thị Hoài Thanh

Năm sinh: 09/01/1981

Quê quán: Mường La, Sơn La

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

Năm bảo vệ: 2015

Học hàm:

33. TS. Lò Thanh Sơn

Họ và tên: Lò Thanh  Sơn

Năm sinh: 02/07/1980

Quê quán: Thuận Châu, Sơn La

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Di truyền học

Năm bảo vệ: 2015

Học hàm:

34. TS. Phạm Quang Thắng

Họ và tên:  Phạm Quang Thắng

Năm sinh: 01/10/1981

Quê quán: Kim Động, Hưng Yên

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

Năm bảo vệ: 2015

Học hàm:

35. TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Nga

Năm sinh: 25/03/1982

Quê quán: Thái Thụy, Thái Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Di truyền học

Năm bảo vệ: 2015

Học hàm:

36. TS. Mai Anh Đức

Họ và tên: Mai Anh Đức

Năm sinh: 23/11/1975

Quê quán: Ý Yên, Nam Định          

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Hình học Tôpô

Năm bảo vệ: 2015

Học hàm:

37. TS. Vũ Việt Hùng

Họ và tên: Vũ Việt Hùng

Năm sinh: 21/03/1983

Quê quán: Phù Cừ, Hưng Yên        

Học  vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Toán Giải tích

Năm bảo vệ:  2015

Học hàm:

38. TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Anh

Năm sinh: 21/10/1981

Quê quán: Thái Thụy, Thái Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng

Năm bảo vệ: 2015

Học hàm:

39. TS. Nguyễn Văn Minh

Họ và tên: Nguyễn Văn Minh

Năm sinh: 10/09/1977

Quê quán: Quỳnh Lưu-Nghệ An

Học  vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Địa Lý Tự nhiên

Năm bảo vệ:  2016

Học hàm:

40. TS. Phạm Văn Anh

Họ và tên: Phạm Văn Anh

Năm sinh: 02/02/1984

Quê quán: Ngọc Lặc-Thanh Hóa

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành:

Năm bảo vệ:  2016

Học hàm:

41. TS. Nguyễn Văn Khoa

Họ và tên: Nguyễn Văn Khoa

Năm sinh:05/10/1981

Quê quán:Yên Mô, Ninh Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Khoa học Cây trồng

Năm bảo vệ:  2016

Học hàm:

42. TS. Dương Hà Hiếu

Họ và tên: Dương Hà Hiếu

Năm sinh: 19/09/1979

Quê quán: Thanh Sơn, Phú Thọ    

Học  vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Năm bảo vệ:  2016

Học hàm:

43. TS. Hoàng Xuân Trọng

Họ và tên: Hoàng Xuân Trọng

Năm sinh: 17/05/1979

Quê quán: TP. Sơn La, Sơn La

Học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại

Năm bảo vệ:  2016

Học hàm:

Website một số trường ĐH, CĐ

Website cũ của trường

Trường ĐHSP Hà Nội

Trường Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Cần Thơ

Liên kết mạng xã hội

  facebook-button

  twitter-buttom

  google-plus

Thống kê truy cập