Phòng Hành chính Tổng hợp

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

1. Quá trình thành lập của đơn vị

1.1.  Thời gian thành lập: Phòng Hành chính Tổng hợp được thành lập năm 1980.

1.2. Các thời kỳ phát triển của đơn vị:

- Giai đoạn: 1981 - 2000: Phòng HCTH, Trường CĐSP Tây Bắc

- Giai đoạn 2001 - 2015: Phòng HCTH, Trường ĐH Tây Bắc

- Ngày 23/03/2001, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định thành lập Trường Đại học Tây Bắc. Ngày 20/06/2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2645/QĐ-BGD&ĐT-TCCB thành lập các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, trong đó có Phòng Hành chính Tổng hợp.

1.3. Số lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ, viên chức hiện tại

Hiện nay Phòng có tổng số 13 cán bộ, công nhân viên chức

Trong đó:   - Tiến sĩ: 02

                  - Thạc sĩ: 03

                  - Cử nhân: 03

                  - Trình độ khác: 05

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Hành chính - Tổng hợp là đơn vị chức năng, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực công tác sau: Công tác hành chính, công tác lễ tân, công tác kế hoạch, tổng hợp, công tác thi đua, khen thưởng và các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ hành chính

- Tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, Fax...từ các nơi gửi về Trường, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các đơn vị có chức năng liên quan để xử lý, theo dõi việc thực hiện các thông tin trên, đảm bảo kịp thời nhanh chóng, đúng thủ tục hành chính;

- Phân loại công văn, tài liệu, tờ trình, quyết định, báo cáo...của các đơn vị và cá nhân trong Trường gửi đến xin ý kiến hoặc chữ ký Hiệu trưởng, kiểm tra tính hợp pháp và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản nói trên;

- Chuyển công văn, tài liệu, điện báo, fax...từ trong Trường ra ngoài theo yêu cầu của lãnh đạo Nhà trường;

- Đặt mua, tiếp nhận, phân phối báo chí cho các đơn vị và cá nhân theo quy định;

- Quản lý và tổ chức công tác văn thư lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định của công tác văn thư, lưu trữ;

- Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước;

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức viên chức được cử đi công tác ngoài Trường đúng thủ tục hành chính, ký xác nhận giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức đi công tác về Trường và cho khách đến công tác tại Trường;

- Đánh máy, in ấn, sao lục các loại công văn, tài liệu, văn kiện....phục vụ cho các hoạt động chung của Trường;

- Hoạch định thời gian làm việc theo mùa và theo dõi toàn trường thực hiện thời gian lao động quy định;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trạm Y tế đảm bảo vệ sinh môi trường trong lớp học và các khu vực công cộng.

Nhiệm vụ phục vụ lễ tân

- Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, chủ trì thực hiện kế hoạch lễ tân, đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện làm việc tại các cuộc họp lớn cấp Trường như khai giảng, tổng kết năm học, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành, các cuộc họp định kỳ của Hiệu trưởng;

- Đón, tiếp khách trong và ngoài nước đến công tác tại Trường, sắp xếp, hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để làm việc, bố trí nơi ăn, nghỉ theo chế độ hiện hành của Nhà nước;

- Tổ chức và tiến hành những công việc xã hội của Nhà trường đối với địa phương Trường đóng như: bầu cử, tham gia mít tinh, cổ động, lao độngnghĩa vụ....

- Đặt in, mua sắm các ấn phẩm phục vụ các dịp lễ, tết theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;

- Quản lý, điều hành các phòng họp, phòng khách, các phương tiện giao thông vận tải của Nhà trường phục vụ việc họp hành, đón khách, các chuyến công tác hoặc nhu cầu đi lại đột xuất của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đúng quy chế của Nhà trường và triệt để tiết kiệm;

- Quản lý việc sử dụng điện thoại theo đúng quy định của Nhà trường, đảm bảo cho thông tin liên lạc trong và ngoài trường được thông suốt, đảm bảo triệt để tiết kiệm;

- Chủ trì thực hiện công việc hiếu hỷ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Trường theo quy định chung của Nhà trường. Chủ trì các cuộc thăm hỏi, chúc mừng xã giao với các cá nhân, đơn vị ngoài Trường, trong Trường;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quan hệ với các đơn vị hữu quan ở Trung ương và địa phương.

Công tác kế hoạch, tổng hợp

- Tổng hợp tư liệu, đề án, kế hoạch công tác,...của các đơn vị trong toàn trường và các chỉ tiêu, định mức Bộ GD&ĐT giao hằng năm cũng như những chủ trương có tính chiến lược phát triển của Nhà trường, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch năm, đồng thời giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc đánh giá việc thực hiện kế hoạch trên;

- Tổng hợp tình hình hoạt động của các đơn vị trong toàn trường, chuẩn bị cho Hiệu trưởng chủ trì các cuộc họp;

- Tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch đầu năm học, các hội nghị sơ kết, tổng kết của Trường, dự thảo các loại báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm, từng kỳ và báo cáo đột xuất, cung cấp các số liệu thống kê, tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên;

- Xây dựng kế hoạch, căn cứ vào kết quả tổng kết hằng năm của các đơn vị trong Trường, giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng ở các cấp đối với Nhà trường, với cán bộ, công chức, viên chức và người học trong Trường;

- Bố trí, sắp xếp và thông báo lịch công tác tuần khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện lịch công tác.

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực công tác: Công tác hành chính, công tác lễ tân, công tác kế hoạch, tổng hợp, công tác thi đua, khen thưởng và các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

 

3. Lãnh đạo đơn vị:

Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Yến

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Yến

 Năm sinh: 09/01/1960

 Quê quán: Nga Sơn - Thanh Hóa

 Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

P. Trưởng phòng: Vũ Tiến Thuận

Họ và tên: Vũ Tiến Thuận

Năm sinh: 07/09/1986

 Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa

 Học hàm, học vị: Thạc sĩ

P. Trưởng phòng: Lê Thị Vân Anh

IMG 8706

Họ và tên: Lê Thị Vân Anh

Năm sinh: 29/05/1981

Quê quán: Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Phòng Đào tạo Đại học

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

1. Quá trình thành lập của đơn vị

1.1. Thời gian thành lập

- Năm 1961: Phòng Giáo vụ

- Ngày 23/03/2001, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định thành lập Trường Đại học Tây Bắc. Ngày 20/06/2002, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2645/QĐ-BGD&ĐT-TCCB  thành lập các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, trong đó có Phòng Đào tạo.

- Năm 2013: Phòng Đào tạo tách ra thành: Phòng Đào tạo Đại học và Phòng Khảo thí Bảo đảm Chất lượng Giáo dục. Phòng Quản lí Đào tạo Đại học được thành lập theo Quyết định số 241/QĐ-ĐHTB-TCCB, ngày 12 tháng 4 năm 2013.

1.2. Các thời kỳ phát triển của đơn vị

- Từ 1961 đến 2001: Phòng Giáo vụ

- Từ 2001 đến 2013: Phòng Đào tạo

- Từ 2013 đến nay: Phòng Quản lí Đào tạo Đại học

Hiện tại Phòng có 10 người, trong đó có: 01 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ, 03 Cử nhân. Địa chỉ: Tầng 5, Nhà A - Trường Đại học Tây Bắc

2. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng

- Phòng Đào tạo Đại học là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục đại học của Nhà trường và cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

b. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Trường  trình Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản quy định về chương trình, đề án liên quan đến giáo dục đại học của Trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng

 Soạn thảo, ban hành các quy chế và quy định về chuẩn các điều kiện đảm bảo chất lượng của Trường (chuẩn đầu vào, chuẩn quản lý và chuẩn đầu ra);

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng đề án hoạt động đào tạo; đề án mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học để Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định;

- Quản lý, chỉ đạo, đánh giá và tổng hợp về đào tạo đại học, cao đẳng, dự bị đại học;

- Quản lý, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học;

- Quản lý định mức giảng dạy của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;

- Quản lý kết quả học tập của người học, tổ chức xét tiến độ học tập, cho thôi học hoặc bảo lưu kết quả học tập; cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho người học;

- Phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, liên thông, vừa làm vừa học.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thi tuyển sinh

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác thi tuyển sinh hệ đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, dự bị đại học, hệ VLVH;

- Căn cứ chỉ tiêu đào tạo của Bộ GD & ĐT giao cho Nhà trường hằng năm, phòng Đào tạo Đại học chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tuyển sinh đúng với Quy chế, Quy định của Bộ như:

- Thông báo tuyển sinh;

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh, Thư ký Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc cho Hội đồng;

- Phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, các đơn vị trong và ngoài trường chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh theo đúng quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong công tác tuyển sinh theo phân công của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường;

- Chủ trì công tác xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển.

- Là đơn vị đầu mối liên hệ với các cơ sở giáo dục và địa phương thực hiện công tác liên kết đào tạo trong và ngoài trường.

- Theo phân công của Hiệu trưởng, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng xây dựng chính sách về việc đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc, giáo dục giới tính, giáo dục hướng nghiệp liên quan đến giáo dục đại học, xây dựng, xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, dự bị đại học, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, kiểm tra, thanh tra nề nếp học tập, giảng dạy trong công tác đào tạo, thực hiện chương trình, đánh giá kết quả, xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, tuyển chọn sinh viên đi học nước ngoài, quản lý và thực hiện chính sách đối với sinh viên.

- Thực hiện công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Nhà nước.

3. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

3.1. Từ 1961 đến 2001

STT

Họ tên Trưởng phòng

Thời gian đảm nhiệm

1

Văn Thọ

1961 - 1969

2

Phạm Vũ Hải

1970 - 1975

3

Nguyễn Đức Khiêm

1975 - 1976

4

Hoàng Siêng

1976 - 1977

6

Lò Tiến Thâm

1977 - 1995

7

Nguyễn Văn Đệ

1995 - 2001

3.2. Từ 2001 đến 2013

STT

Họ tên Trưởng phòng

Thời gian đảm nhiệm

1

Nguyễn Văn Đệ

2001 - 2002

2

Đinh Thanh Tâm

2002 - 2007

3

Phạm Minh Thông

2007 - 2013

3.3. Từ 2013 đến nay

Trưởng phòng

Họ và tên: Đỗ Hồng Đức

 Năm sinh: 18/07/1967

 Quê quán: Mê Linh, Hà Nội

 

 Học hàm, học vị: Tiến sĩ

P. Trưởng phòng

Họ và tên: Phan Văn Hải

Năm sinh: 20/10/1965

Quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh

Học hàm, học sị: Thạc sĩ

P. Trưởng phòng (2013-2014)

Họ và tên: Cao Đình Sơn

Năm sinh: 20/10/1973

Quê quán: Chương Mỹ, Hà Nội

 

Học hàm, học sị: Tiến sĩ

Phó Trưởng phòng (từ 2014 đến nay)

Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng

Năm sinh:20/12/1979

Quê quán:Ba Vì, Hà Nội

 

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

4. Thành tích:

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

- Nhiều năm được công nhận Tập thể lao động xuất sắc.

- Các cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen:

1. Lò Tiến Thâm

2. Nguyễn Văn Đệ

3. Đinh Thanh Tâm

4. Đỗ Hồng Đức

5. Phạm Minh Thông

Phòng Kế toán - Tài chính

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

THÔNG TIN CHUNG:

Tên đơn vị: PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Tầng 1- Nhà Điều hành - Trường Đại học Tây Bắc

Số điện thoại: 0223751708

Email:

 

PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

 

I. CHỨC NĂNG

   Phòng Kế toán - Tài chính có các chức năng sau:

 •       - Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính của nhà trường.
 •       - Thực hiện thanh quyết toán mọi nguồn kinh phí theo chế độ của nhà nước và quy định của Trường.
 •       - Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc.
 •       - Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính của Trường trình Bộ Giáo dục Đào tạo và Hiệu trưởng.

II. NHIỆM VỤ

1. Lập dự toán thu chi tài chính hàng năm:  

 •       - Xây dựng kế hoạch thu- chi Ngân sách.
 •       - Xây dựng kế hoạch thu - chi Đầu tư xây dựng cơ bản.
 •       - Xây dựng kế hoạch thu - chi sự nghiệp

2. Thanh quyết toán các nguồn kinh phí:

 •    + Chi thường xuyên:
  •       - Thanh toán tiền lương, phụ cấp lương qua tài khoản ATM; Tiền BHXH, BHYT cho cơ quan Bảo hiểm của CBVC toàn trường theo bảng tính lương hàng tháng.
  •       - Thanh toán tiền phụ cấp dạy vượt giờ cho CBGD theo năm học dựa trên bảng thanh toán khối lượng vượt định mức giờ giảng.
  •       - Thanh toán tiền giảng dạy các loại hình đào tạo khác: Chính quy, Tại chức, cao đẳng, liên kết, ... 
  •       - Thanh toán tiền mời giảng cho cán bộ ngoài trường, nghỉ hưu.
  •       - Thanh toán tiền học bổng và các khoản trợ cấp cho học sinh diện chính sách theo chế độ của Nhà nước cho từng học kỳ.
  •       - Thanh toán các hoạt động dịch vụ công cộng: Tiền điện, nước, xăng dầu, vệ sinh môi trường..
  •       - Thanh toán vật tư văn phòng: Văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ văn phòng..
  •       - Thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc: Tiền điện thoại, cước bưu điện, Internet, tuyên truyên, quảng cáo, sách báo, Tạp chí thư viện...
  •       - Thanh toán tiền hội nghị, hội thảo, công tác phí.
  •       - Thanh toán chi phí các đoàn đi công tác nước ngoài, các đoàn nước ngoài vào làm việc với trường.
  •       - Thanh toán sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn phục phục vụ công tác chuyên môn và các cơ sở hạ tầng: ôtô, trang thiết bị, điện, nước, nhà xưởng, đường xá....
  •       - Thanh toán hoạt động nghiệp vụ chuyên môn: Vật tư thí nghiệm, bảo hộ lao động, sách báo tài liệu chuyên ngành, các hợp đồng thuê khoán chuyên môn, tiền nhuận bút viết giáo trình...
  •       - Thanh toán tiền mua sắm tài sản: Phần mềm máy tính, bằng sáng chế, thiết bị tin học, điều hoà, máy photo, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ đào tạo...  
 •    + Chi không thường xuyên:
  •       - Thanh toán vốn đối ứng Ngân sách Nhà nước các dự án, chương trình đào tạo, chương trình Mục tiêu Quốc gia theo dự toán đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
  •       - Thanh toán kinh phí Nghiên cứu khoa học cho các đề tài cấp Bộ, Nhà nước, các đề tài thuộc các chương trình theo thuyết minh, dự toán đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  •       - Thanh toán kinh phí Đào tạo lại cán bộ theo dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt.       
 •    + Chi kinh phí sự nghiệp:
  •       - Chi hỗ trợ các hoạt động chi thường xuyên của nhà trường
  •       - Chi phúc lợi, khen thưởng, lương tăng thêm cho CBVC
  •       - Chi đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp: đào tạo, nghiên cứu khoa học, bổ sung mua sắm trang thiết bị, xây dựng cơ sở vật chất, góp vốn liên kết liên doanh theo quyết định của Hiệu trưởng.  
 •    + Chi vốn Đầu tư Xây dựng cơ bản:
  •        - Thanh toán theo thủ tục quản lý vốn Đầu tư XDCB do Nhà nước quy định.
 •    + Quyết toán các nguồn kinh phí:
  •       - Cuối mỗi kỳ báo cáo( theo quý, năm) tập hợp số liệu làm báo cáo quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính. 

3. Kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường.

 •    + Đối với các đơn vị trực thuộc Trường:
  •       - Định kỳ hàng quý phòng Kế toán - Tài chính cử cán bộ phụ trách theo dõi tài chính tại các đơn vị có hoạt động thu chi để hướng đẫn, kiểm tra việc mở sổ sách, báo cáo quyết toán đúng chế độ Nhà nước và quy định của Nhà trường. 
  •       - Tập trung mọi nguồn thu chi tại các đơn vị về phòng Kế toán - Tài chính quản lý. 
 •    + Đối với các đơn vị thuộc Trường:
  •       - Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà trường

4. Tổng hợp báo cáo hoạt động tài chính của nhà trường:

 •       - Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán thu chi tài chính theo quy định của Bộ Tài chính gửi Bộ Giáo dục Đào tạo và Hiệu trưởng.
 •       - Phối hợp  với các đơn vị lập báo biểu, báo cáo cho từng hoạt động cụ thể theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền. 
 •       - Cuối năm tài chính lập báo cáo kết quả hoạt động tài chính trình Hiệu trưởng trên cơ sở đó phân tích, tham mưu cho Hiệu trưởng về tình hình  quản lý, phân bổ các  nguồn kinh phí, có kế hoạch xây dựng dự toán thu chi cho năm sau.
 •       - Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng ban chức năng làm tốt công tác quản lý tài sản, điện, nước, điện thoại và các hoạt động liên quan đến tài chính.   

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC CỦA PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH.

1. Trưởng phòng: ĐẶNG THỊ THU HUỆ

          Số máy lẻ: 118                                Mail:

      - Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về các hoạt động của Phòng.

      - Tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác kế toán của Trường theo quy định của Pháp luật về kế toán.

      - Tiếp nhận các thông tin, văn bản liên quan đến hoạt động của Phòng; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chuyên viên trong Phòng theo từng hoạt động.

      - Kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, việc quản lý và sử dụng tài sản.

      - Phối hợp với các đơn vị tổ chức lập, trình phê duyệt kế hoạch năm học.

      - Kiểm tra sự chính xác, trung thực của Báo cáo tài chính trước khi trình Hiệu trưởng ký để nộp các cơ quan chức năng.

      - Trực tiếp phụ trách công tác kế toán dự án xây dựng trường.

      - Công tác thi đua của Phòng.

      - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

2. Phó trưởng phòng: NGUYỄN THỊ MAI HỒNG

          Số máy lẻ: 117                            Mail:

      - Giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám hiệu những công việc được phân công và ủy quyền.

      - Lên lịch công tác của Phòng, đăng ký lịch công tác trong tuần với Nhà trường.

      - Thực hiện công tác Lập dự toán.

      - Thực hiện công việc kế toán tổng hợp, ghi chép các nghiệp vụ kế toán nội sinh để tiến hành khóa sổ kế toán cuối kỳ. Tiến hành kiểm soát sau và kiểm tra tính chính xác của việc ghi sổ kế toán. Lập Báo cáo tài chính và các Báo cáo kế toán quản trị.

      - Phối hợp lập và trình phê duyệt kế hoạch năm học khi được phân công.

      - Kế toán thanh toán và theo dõi các nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học và các đề tài NCKH các cấp; kinh phí chương trình mục tiêu.

      - Kế toán dự án Jica.

      - Kế toán thuế thu nhập cá nhân.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

3. Chuyên viên: ĐỖ THỊ LÊ

          Điện thoại: 0988052896

      - Kế toán giao dịch Ngân hàng, Kho bạc.

      - Kế toán thanh toán và theo dõi các nguồn kinh phí chi thường xuyên, nguồn kinh phí sau đại học và các nguồn kinh phí khác.

      - Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ và đầy đủ của các chứng từ trước khi làm thủ tục thanh toán. Hướng dẫn các đối tượng trong và ngoài trường các thủ tục khi thanh toán.

      - Theo dõi và thanh toán các Hợp đồng và chương trình đào tạo với các địa phương, các Hợp đồng liên kết đạo tạo đại học và sau đại học.

      - Kế toán thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu khác.

      - Cùng với những người liên quan tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ hoặc đột xuất.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

4. Chuyên viên: NGUYỄN VĂN LỘC

        Điện thoại: 01694035007

      - Tính lương, lập bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, BHTN, ... Trích bảo hiểm phải chi trả cho người ốm đau, thai sản.

      - Lập bảng tổng hợp và phân bổ tiền lương, các khoản trích theo lương.

      - Lập báo cáo về quỹ lương và tình hình biến động quỹ lương.

      - Kế toán học bổng, chế độ chính sách cho người học.

      - Kiểm tra hoạt động tài chính của đơn vị có thu trực thuộc trường.

      - Kế toán theo dõi sửa chữa TSCĐ.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

5. Chuyên viên: NGUYỄN THỊ THỦY

        Điện thoại:  0972780596

      - Kế toán công tác Đảng.

      - Kế toán vật tư, hàng hóa, TSCĐ và CCDC.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

6. Chuyên viên: CAO BÁ LÂM

          Điện thoại: 0986662364

      - Kế toán thu học phí, thực hiện quản lý phần mềm thu học phí. Theo dõi, ghi chép tổng hợp, chi tiết khoản thu học phí.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.

7. Thủ quỹ: NGUYỄN THỊ HÀ

        Điện thoại: 0936171069

      - Thu học phí và các khoản thu khác

      - Kiểm tra đầy đủ chứng từ và sự chính xác của các chữ ký trên Phiếu chi để thực hiện việc chi trong ngày.

      - Thực hiện nghiệp vụ rút tiền và nộp tiền vào tài khoản của đơn vị tại Ngân hàng, Kho bạc.

      - Cùng với những người liên quan tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt định kỳ.

      - Công tác công đoàn của Phòng.

      - Công tác văn thu, lưu trữ của Phòng.

      - Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.