Bạn đang ở: HomeGiới thiệuGroup1BCH Đảng bộQUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUẨN Y BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHÓA XXII