Tiếng Việt | English

Bạn đang ở: HomeGiới thiệuGroup1Giới thiệu chungĐội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Đội ngũ cán bộ

Hiện tại, đội ngũ Nhà trường có 548 cán bộ, viên chức, lao động, trong đó có 01 Phó Giáo sư, 36 Tiến sĩ, 288 Thạc sĩ; 94 cá nhân đang làm nghiên cứu sinh. Số lượng giảng viên có trình độ Thạc sĩ trở lên chiếm 86%.

Website một số trường ĐH, CĐ

Website cũ của trường

Trường ĐHSP Hà Nội

Trường Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Cần Thơ

Liên kết mạng xã hội

  facebook-button

  twitter-buttom

  google-plus

Thống kê truy cập