You are here: HomeNgười họcChế độ chính sách HSSVQuy chế và quy địnhThông tư liên tịch số 35/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quy chế và quy định

Thông tư liên tịch số 35/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Thông tư liên tịch số 35/TTLT-BGDĐT BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ     Tải về tại đây