Tin - Bài - Ảnh

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020 VÀ TÔN VINH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020 VÀ TÔN VINH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU

18 Tháng 9 2019
----------------------------------------------------------
BI KỊCH CỦA MỘT SỐ TRÍ THỨC NHO HỌC VÀ MỘT VÀI NÉT TÂM LÍ, TÍNH CÁCH NGƯỜI VIỆT

BI KỊCH CỦA MỘT SỐ TRÍ THỨC NHO HỌC VÀ MỘT VÀI NÉT TÂM LÍ, TÍNH CÁCH NGƯỜI VIỆT

04 Tháng 9 2019
----------------------------------------------------------
LỄ BẾ GIẢNG KHOÁ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO

LỄ BẾ GIẢNG KHOÁ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO

28 Tháng 8 2019
----------------------------------------------------------
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - THẮNG LỢI CỦA SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - THẮNG LỢI CỦA SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

01 Tháng 9 2019
----------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

29 Tháng 7 2019
----------------------------------------------------------
LÀM VIỆC VỚI  ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHIANG RAI RAJABHAT, THÁI LAN

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHIANG RAI RAJABHAT, THÁI LAN

11 Tháng 7 2019
----------------------------------------------------------
KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN TIẾNG ANH CỘNG ĐỒNG

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN TIẾNG ANH CỘNG ĐỒNG

09 Tháng 7 2019
----------------------------------------------------------
DIỄN ĐÀN HỢP TÁC, HỖ TRỢ PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ KINH DOANH, KHỞI NGHIỆP

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC, HỖ TRỢ PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ KINH DOANH, KHỞI NGHIỆP

05 Tháng 7 2019
----------------------------------------------------------

Thông báo

09
9-2019

THÔNG BÁO V/V ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VỚI TRỢ GIẢNG TIẾNG ANH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH FULBRIGHT

----------------------------------------------------------
09
9-2019

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 9 NĂM 2019

----------------------------------------------------------
30
8-2019

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 3) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB

----------------------------------------------------------
21
8-2019

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN (BỔ SUNG ĐỢT 2) ĐH, CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 VÀO TRƯỜNG ĐHTB

----------------------------------------------------------
21
8-2019

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC , CAO ĐẲNG TRƯỜNG ĐHTB (XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1)

----------------------------------------------------------
21
8-2019

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1

----------------------------------------------------------
19
8-2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" NĂM HỌC 2019 - 2020

----------------------------------------------------------

Vui lòng nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn. Một mã xác minh sẽ được gửi đến cho bạn. Một khi bạn đã nhận được mã xác minh, bạn sẽ có thể chọn một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.