Tiếng Việt | English

Tin - Bài - Ảnh

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO

12 Tháng 12 2018
----------------------------------------------------------
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG VIỆT CHO LƯU HỌC SINH LÀO

13 Tháng 12 2018
----------------------------------------------------------
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

11 Tháng 12 2018
----------------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 43 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM 43 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

11 Tháng 12 2018
----------------------------------------------------------

Thông báo

04
12-2018

CÔNG VĂN V/V THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO NĂM 2018

----------------------------------------------------------
20
11-2018

THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN CÁN BỘ THAM GIA HỘI THẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI THUỘC CHƯƠNG TRÌNH AUS4SKILLS

----------------------------------------------------------
16
11-2018

KẾ HOẠCH KÊ KHAI VÀ CÔNG KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2018

----------------------------------------------------------
12
11-2018

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 11 NĂM 2018

----------------------------------------------------------
23
10-2018

MẪU KẾ HOẠCH CẬP NHẬT TIN , BÀI LÊN WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ NĂM HỌC 2018 - 2019

----------------------------------------------------------
19
10-2018

THÔNG BÁO - LẦN 2 VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

----------------------------------------------------------
18
10-2018

QUYẾT ĐỊNH V/V QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TUYỂN SINH TỪ NĂM 2018

----------------------------------------------------------

Lịch công tác tuần

Website một số trường ĐH, CĐ

Website cũ của trường

Trường ĐHSP Hà Nội

Trường Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Cần Thơ

Liên kết mạng xã hội

  facebook-button

  twitter-buttom

  google-plus

Thống kê truy cập