10012020Thứ 5
Last updateThứ 4, 30 09 2020 10am

Thông báo

18
9-2020

NGHỊ QUYẾT V/v thành lập Tổ Giám sát công tác quản lý tài sản

----------------------------------------------------------
17
9-2020

QUYẾT ĐỊNH Ban hành "Nội quy ra, vào Nhà điều hành Trường Đại học Tây Bắc"

----------------------------------------------------------
11
9-2020

THÔNG BÁO Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban tháng 9 năm 2020

----------------------------------------------------------
10
9-2020

QUYẾT ĐỊNH V/v xếp loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 8 năm 2020

----------------------------------------------------------
09
9-2020

QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng Năm học 2019-2020

----------------------------------------------------------