Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc lần thứ XXIII

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả, thành tựu đã đạt được trong công tác lãnh đạo năm 2018, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo năm 2019

, hôm nay, ngày 28/2/2019, tại Hội trường A2, Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng uỷ; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Đại biểu tham dự Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Chi uỷ các chi bộ, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Công đoàn cơ sở, đại diện Hội sinh viên, trưởng các đơn vị trực thuộc, các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng uỷ trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tây Bắc. Trong phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo nêu rõ những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2018: lãnh đạo thành công công tác chính trị tư tưởng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng được khối đoàn kết nhất trí, phát huy thế mạnh của toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về chuyên môn, đoàn thể, đạt hoặc vượt các chỉ tiêu đề ra. Báo cáo cũng đề cập đến một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan nhằm tìm ra giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2019. Trong phần phương hướng, nhiệm vụ, từ việc dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn của Đảng bộ, của Nhà trường trong năm 2019, báo cáo đã đề ra những phương hướng quan trọng và những nhiệm vụ cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020: phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Đảng bộ tiếp tục giữ vững khối đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo xây dựng và phát triển Nhà trường; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm 2019. Đặc biệt, năm 2019, Đảng bộ cần tập trung giải quyết mấy nhóm nhiệm vụ quan trọng: tăng cường tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên; kiện toàn bộ máy, chuẩn bị các điều kiện tiến tới tổ chức đại hội các cấp; đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ giảng viên, nhất là năng lực ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ.

tkdang2018

Đồng chí Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng uỷ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; các báo cáo tham luận của các chi bộ về công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ sinh viên. Sau các báo cáo, đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ và thể hiện quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019.

Nhằm biểu dương kịp thời thành tích của các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ đã quyết định tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 50 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các chi bộ được khen thưởng là Chi bộ Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh, Chi bộ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Chi bộ Hành chính Tổng hợp và Quản trị cơ sở vật chất.

Khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng uỷ khẳng định: đánh giá lại những kết quả, thành tựu quan trọng Đảng bộ đã đạt được năm 2018, đề ra và thống nhất phương hướng, mục tiêu chung và nhiệm vụ cụ thể năm 2019, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.